erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
6097
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6097

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd naar ontwerp van architect Frans Karel Stuyck. De bouwaanvraag van 4 oktober 1901 vermeldt: "Ik heb de eer U de machtiging te verzoeken tot het afbreken van het huis Schuttershof straat nr 23 en tevens een nieuw huis te mogen bouwen op de nieuwe lijn richting van denzelven grond en in den geest der by gevoegde teekeningen […]" De toelating van het college volgde op 28 oktober 1901. Mogelijk betrof het een vastgoedproject voor eigen rekening, uit het bouwdossier valt althans geen andere bouwheer af te leiden.

Het gebouw behoort tot de latere realisaties van Frans Karel Stuyck, die omstreeks 1875 debuteerde, en zijn carrière kort na de Eerste Wereldoorlog afsloot. Veeleer conventioneel van aard, volgt zijn oeuvre in gematigde vorm de heersende stijlstromingen.

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. Witte natuurstenen lijstgevel op hoge blauwe hardstenen sokkel; bewaard houtwerk van de bovenvensters. Begane grond met schijnvoegen; rechthoekige deur en vensters, gevat in eenvoudige geprofileerde omlijstingen en naar beneden toe vergroot, waardoor de linkervleugeldeur en de twee sierlijk getraliede rechthoekige keldergaten verdwenen; bekronende geprofileerde puilijst. Getoogde bovenvensters in geriemde omlijstingen en met kordon vormende lekdrempels, op de tweede bouwlaag voorzien van panelen en consoles op de borstweringen, op de derde bouwlaag voorzien van prachtige smeedijzeren hekken en bekronende gebogen druiplijstjes. De middentravee van de tweede bouwlaag is uitgewerkt als een brede rechthoekige erker op plastische consoles, met een van acanthussen, centrale siervaas en twee sfinxen voorzien paneel op de borstwering, flankerende kwartzuiltjes en een sluitsteen met gebeeldhouwde maskerkop omringd door acanthussen; bekronend balkon. Gevelbeëindiging door hoofdgestel bestaande uit een gelede architraaf, een met twee rozetten versierde fries, een tandlijst en een beschilderde, geprofileerde houten kroonlijst.

  • Antwerpen Stadsarchief, bouwdossier 1901#1528.

Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6097 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.