erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Antonius abt

bouwkundig element
ID
61023
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/61023

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Kerk St.-Antonius abt. Georiënteerde kruiskerk, gelegen te midden van een plein, omzoomd door platanen. Calvarie onder zadeldakje aan het zuidelijke transept en monument met voorstelling van het Heilig Hart van Christus ter ere van de slachtoffers van beide wereldoorlogen aan de zuidelijke gevel. In oorsprong Romaanse kerk uit de eerste helft van de 13de eeuw, met bewaard koor, vieringstoren en kruisbeuk, beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939. Gehele kerk beschermd als monument bij K.B. van 18.01.1974.

1200-1225: bouw van het koor en de kruisbeuk.

1225-1250: bouw van de middentoren, waarvan de onderbouw en de viering bewaard bleven.

1590-1593: herstellingswerken aan dak, toren en interieur worden uitgevoerd na vernielingen aangebracht door de geuzen.

1623-1627: herbouw van de achtzijdige klokkentoren in witsteen na brand.

1786-1793: sloop en herbouw van schip.

1872: restauratie van de bovengeleding van de toren.

1884: verwijdering en herbouw van de witstenen klokkenverdieping.

1903-1906: na brand, schip afgebroken en vervangen door neoromaans schip opgebouwd op de funderingen van het oude, tevens grondige restauratie. Heropbouw van de toren naar oud model.

1965: ontruiming van het kerkhof en vernieuwing van de dorpskom.

De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van vijf traveeën met aansluitende koorpartij met vlakke sluiting, transept met rechte sluiting. Oorspronkelijke vieringstoren uit de 13de eeuw. Kerkgebouw opgebouwd in Doornikse steen. Schip, transept en koor onder leien zadeldaken, zijbeuken onder lessenaarsdaken. Halfronde doopkapel met leien spits. Schip met afgepunte westgevel met centrale rondbogige portaaldeur met zuiltjes, aan weerszijden versneden steunberen. Tweede geleding getypeerd door drielicht. Naastgelegen zevendelige doopkapel met rondbogige muuropeningen. Schip, transept en koor geritmeerd door versneden steunberen met op de hoeken tegen elkaar gestelde steunberen en rondbogige muuropeningen. Vieringstoren met vierkante basis, achthoekige toren met leien spits voorzien van kruis en torenhaan. Galmgaten in rondbogige muuropeningen.

Interieur. Kruiskerk met bepleisterde wanden, geritmeerd door natuurstenen rondbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Natuurstenen spitsboog als overgang naar het koor waarboven neogotische beschildering door H.L. Van Biervliet met voorstelling van Christus aan het kruis. Schip, transept en koor overdekt met houten tongewelf met planken, trekbalken op houten consoles. Viering met bakstenen kruisribbengewelf met arduinen ribben, ronde opening met planken. Doopkapel met bakstenen kruisribbengewelf.

Mobilair: Altaar. Neoromaanse marmeren altaartafel met in de nissen geschilderde voorstellingen van de apostelen Petrus, Simon, Jacobus, Judas, Thaddeus en Paulus. Neoromaanse doopvont in zwart marmer met deksel in geelkoper. Eikenhouten preekstoel in neoromaanse stijl met in de nissen van de kuip voorstellingen van Mozes met de tafelen der wet, David koning psalmdichter, de Heilige Mattheus evangelist en de Heilige Marcus evangelist. Schilderijen: prediking van Johannes en Doop van Jezus (17de eeuw) op paneel en piëta met Johannes (17de eeuw) op doek.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00422.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 43-45.
  • OOGHE R. e.a., Rollegem, in Archeologische en historische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, deel 5, Kortrijk, 1982, p. 65-77.

Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Antonius abt

  • Is deel van
    Rollegemplaats


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Antonius abt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/61023 (Geraadpleegd op )