Boerenarbeiderswoning De Prince

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Torkonjestraat, Kardinaalstraat
Locatie Torkonjestraat 2, Kardinaalstraat 3, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeidershuis De Prince

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Boerenarbeiderswoning De Prince

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

* Kardinaalstraat 3. Boerenarbeidershuis z.g. "De Prince", de naam van de woning is tevens de naam van het gehucht waarin het arbeidershuis gelegen is. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

De woning werd vermoedelijk opgetrokken in het tweede kwart van de 19de eeuw en vormde één van de zeldzame woningen in de straat. Volume afgebeeld op een mutatieschets van 1849, opgedeeld in drie woonhuizen. Het achterste woonhuis wordt tevens uitgebreid in 1849. De kadastrale legger vermeldt een totale wederopbouw tussen 1849 en 1851 waarbij het volume wordt opgedeeld in twee huizen en een tuin. In 1937 verdwijnt de aanbouw links van het achterste woonhuis en krijgt het volume zijn huidig uitzicht.

Dwars op de straat ingeplant 19de-eeuws arbeidershuis van één bouwlaag en vier + drie traveeën onder pannen zadeldak. Beraapte gevels boven plint van breuksteen. Drie achterste traveeën van witgeschilderde baksteenbouw. Afgesnuite hoek aan de zijde van de Kardinaalstraat.

De zijpuntgevel wordt gemarkeerd door een z.g. "Pestkruis". Het oorspronkelijke kruis dateert van 1855-1856 maar werd vernield in het begin van de 20ste eeuw. Het geheel werd vervangen in 1920. Witgeschilderde gietijzeren gekruisigde Christus op houten sokkel waaronder doodshoofd tegen blauwgeschilderde achtergrond, houten kruis met opschrift "INRI". Geheel beschut door gebogen dakje.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen 207 (1849/schets 8, 1854/schets 9, 1912/schets 17, 1913/schets 16, 1922/schets 21, 1958/schets 35, 1966/schets 29, 1981/schets 38); legger 212 (artikelnr. 197).
DECOCK F., Het Pestkruis aan "De Prince", in De Markenaar, jg. 19, nr. 9, 1996.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kardinaalstraat

Kardinaalstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.