Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat St-Lodewijkstraat
Locatie St-Lodewijkstraat 12, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gerestaureerde hoeve met losstaande bestanddelen, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch met oudere inplanting uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf, bereikbaar via een ijzeren hek aan de straatzijde, tussen het woonhuis en de varkensstal.

Woonhuis ten westen van het erf (nok loodrecht op de straat), van drie traveeën en anderhalve bouwlaag. Getoogde bakstenen muuropeningen, de vensters voorzien van hardstenen lekdrempels.

Aansluitende stal van drie traveeën, inspringend ten opzichte van het woonhuis en met een iets lagere nokhoogte, thans als een deel van de woonruimte ingericht. Drie kleine getoogde vensters en een deur.

Aan de straatzijde, lage varkensstal van drie traveeën, voorzien van drie rechthoekige deuren onder houten latei.

Ten oosten van het erf, kleine dwarsschuur, met een lage, rechthoekige poort onder houten latei, en een dito venstertje. Pannen beschieting van de zuidelijke zijgevel; open schob onder lessenaarsdak tegen de noordelijke zijgevel.

Ten noorden, bakhuis van drie traveeën, de voorgevel voorzien van een getoogd venster en een rechthoekige deur onder houten latei, de zij- en achtergevels van stijl- en regelwerk met lemen vullingen (ankerbalkgebint). Bakoven onder zadeldakje haaks op de achtergevel.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beverst

Beverst (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.