Teksten van Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl (2018)

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de slager Raes-Daems, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1879. De slagerij was wijd en zijd vermaard voor ‘frut’, de Antwerpse benaming van kipkap of hoofdkaas.

Ferdinand Hompus was als zelfstandig architect actief vanaf 1875 tot begin jaren 1910. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij een productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Naast burger- en herenhuizen in conventionele neoclassicistische stijl, liet Hompus zich omstreeks 1880 opmerken met enkele vroege, uitgesproken toepassingen van neo-Vlaamserenaissance-architectuur. De slagerij Raes-Daems onderscheidt zich door een gevelopstand en -decor ontleend aan de modellenboeken van Hans Vredeman de Vries. Deze werden omstreeks 1870 voor het eerst in een reeks platenbundels gereproduceerd. Uit dezelfde periode dateert "In ’t zicht der Schelde" in de Scheldestraat. Vooral in de jaren 1880 en 1890 realiseerde de architect meerdere hotels in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl. Ook bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De verhoogde halsgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk, ruim verwerkt met witgeschilderde natuursteen voor speklagen, balustraden, waterlijsten, dorpels en ornamenten, op een pui uit blauwe hardsteen. De winkelpui met middenportaal is gevat tussen bewerkte en geringde pilasters die aansluiten bij zware, gegroefde balkonconsoles met guttae, een geprofileerde plint met getraliede keldermonden en een entablement met tandlijst en klossen; houten schrijnwerk. De bovenbouw is opgebouwd uit twee gestapelde registers met achtereenvolgens Dorische en Ionische middenpilasters, een entablement met trigliefen en klossen, gevelbrede balkons met balustrade, en rechthoekige vensters met tussendorpel. Plastisch gebeeldhouwde hermatlanten accentueren de hoekpenanten van de eerste verdieping. Geleed door waterlijsten, voluten en topstukken, met de klemtoon op het middenrisaliet, wordt de geveltop geopend door een rechthoekige drielicht met hoger middenvenster. Een topstuk met ster, driehoekig fronton en obelisk vormt de bekroning.

  • Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1879#574.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2018


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281032 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Slagerij (1979)

Voormalige beenhouwerij E. Raes-Daems. Burgerhuis in neo-Vlaamse barokstijl van 1879 naar ontwerp van architect Ferdinand Hompus. Lijstgevel met parement van bak- en zandsteen, horizontaal gemarkeerd door entablementen en verhoogd met in- en uitgezwenkte top. Begane grond met winkelpui geflankeerd door bewerkte pilasters met voluutkapiteel als steun voor de brede puilijst; hierop rust een gevelbreed balkon met balustrade en zware hermesfiguren links en rechts die op hun beurt een hoofdgestel torsen. Derde bouwlaag afgezet met pilasters en gemarkeerd door beschermende balusters. Top met vleugelstukken, topstukken en sierbollen en bekroond met driehoekig fronton. Rechthoekige vensters met tussendorpel, gescheiden door pilastervormige penanten respectievelijk met Dorisch en Ionisch kapiteel.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6211 (geraadpleegd op 11-04-2021)