Kantoorgebouw

Kantoorgebouw van zes traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde gevel in art-decostijl, daterend van circa 1930. De verticale indeling van de traveeën wordt in de zijtraveeën geaccentueerd door de driezijdige erkers van de tweede bouwlaag. Karakteristieke plastische decoratie van de borstweringen en middenpenant. Oorspronkelijk houtwerk.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979

Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Kantoorgebouw Hamspohn [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6221 (geraadpleegd op 22-01-2021)


Kantoorgebouw Hamspohn

Kantoorgebouw in art-decostijl van de verzekeraar Guillaume Hamspohn, in zijn huidige vorm naar een ontwerp uit 1926, wellicht toe te schrijven aan de architect Joseph Ditvoorts. Het koetshuis van een intussen verdwenen hotel op Frankrijklei 78, daterend uit de jaren 1870 en sinds 1913 in het bezit van Hamspohn, vormt de kern van de constructie. Dit neoclassicistische koetshuis van twee bouwlagen en zes traveeën, werd in 1913 door de architect Ferdinand Truyman heringericht tot de kantoren van de verzekeringsfirma Hamspohn. In 1926 liet de weduwe Guillaume Hamspohn het gebouw tot zijn huidige vorm aanpassen, met toevoeging van een extra verdieping, een nieuwe inkom-, traphal en voorgevel. Van de drie opeenvolgende bouwaanvragen voor deze ingreep, is enkel de laatste gesigneerd door Ditvoorts.

Het gebouw met een gevelbreedte van zes traveeën, telt drie bouwlagen onder een plat dak. Bepleisterd en beschilderd op een plint uit arduin, wordt de lijstgevel nadrukkelijk verticaal geleed door typisch geknikte lisenen. De driezijdige erkers van de eerste verdieping leggen de klemtoon op de zijtraveeën. Een karakteristieke plastische decoratie in florale art deco siert de borstweringen en de middenpenant. Het houten schrijnwerk van de vensters en kroonlijst is bewaard, evenals de fraaie smeedijzeren inkomdeur en het traliewerk vervaardigd door het atelier Pierre Meeuws (merkplaatje).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1913#3702, 1926#23822, 1926#24648 en 1926#25699.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2013

Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Kantoorgebouw Hamspohn [online], https://id.erfgoed.net/teksten/145422 (geraadpleegd op 22-01-2021)