erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
6316
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6316

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Opvallend, half vrijstaand burgerhuis in een eclectische stijl, opgetrokken voor Carl Pungs naar een ontwerp van architecten Jean Baptiste en diens zoon Emile Vereecken van 1896. De Duitse kolenhandelaar Carl Pungs (Odenkirchen, 1853-1937) huwde op 8 januari 1884 te Scherpenheuvel met Dora Vogels (Scherpenheuvel, 1861-Mehlem, 1948), en vestigde zich eind 1886 vanuit Schaarbeek in Antwerpen. Het gezin had vier dochters en drie zonen geboren te Scherpenheuvel en Antwerpen tussen 1884 en 1899. De stijl en inplanting van het hotel Pungs zijn atypisch voor het Zuid, waar neoclassicistische rijwoningen overheersen. Het is de enige bewaarde eind-19de-eeuwse woning aan de noordzijde van de straat.

Links naast het woonhuis werd een laag, maar diep volume in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd als bureau; tussen woning en bureau een ijzeren hek tussen twee pijlers, later omgebouwd tot garage. In dezelfde stijl als het bureaugebouw liet Carl Pungs in 1913 een stal en een koetsierswoning op de achteraan aansluitende percelen in de Bouwmeestersstraat nrs. 4 en 6 optrekken. De pittoreske bakstenen gebouwen werden ontworpen door Emile Vereecken, maar werden tien jaar later verbouwd tot woningen met bepleisterde lijstgevel.

Bakstenen woning van twee bouwlagen en mezzanino onder pseudo-mansardedak, met in verschillende stijl uitgewerkte lijstgevels aan straat- en tuinzijde. Zware kordons en kroonlijst lopen over de twee gevels door. Witte natuurstenen straatgevel van twee traveeën, met rechtertravee opgevat als risaliet, korfboogvenster beneden geflankeerd door twee decoratieve medaillons, op de bovenverdieping gemarkeerd door een brede erker met balusterzuiltjes, erboven een balkon met balustrade met deurvenster in een geblokte omlijsting onder twee gebogen frontons. De oorspronkelijke voordeur zit in de gevel aan tuinzijde. Sinds de vervanging van het toegangshek door een garage is een nieuwe voordeur ingewerkt in de linkertravee van de straatgevel: rechthoekige deur met rondbogig bovenlicht; rechthoekig bovenvenster in geriemde omlijsting, met een sober entablement. De tuingevel van vier ongelijke traveeën heeft een bakstenen parement met natuurstenen banden en is als pilastergevel uitgewerkt. Opvallende rechthoekige deur bekroond met zwaar, gebroken fronton in natuursteen. Ook de rechthoekige vensteropeningen hebben een zware natuurstenen omlijsting met entablement. Een venster is gevuld met glas in lood, waarachter wellicht het trappenhuis.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1896 # 174, 1913 # 2986, 1913 # 2776; Vreemdelingendossiers, 481 # 61210.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eclectisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6316 (Geraadpleegd op )