erfgoedobject

Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 6317   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6317

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee spiegelende neo-Vlaamserenaissance-enkelhuizen, die samen de illusie geven één grote woning te zijn. De burgerhuizen werden in 1884 ontworpen door J.F. Jacobs voor weduwe Van Hooydonck-Klauwers. Door de opvallende gevel vormt de woning één van de blikvangers in de als stadsgezicht beschermde gevelrij van nummers 2 tot 26.

Rood bakstenen gebouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak op hoge arduinen plint met getoogde keldermonden. Centrale deurtravee met houten geprofileerde kroonlijst, geflankeerd door de venstertraveeën met uitgewerkte getrapte geveltoppen. De gevel is opgebouwd rondom de centrale deuren, die samen in één opvallende omlijsting zijn gevat. Rechthoekige deuren in natuurstenen lijst; boogveld in geblokte omlijsting, opgevuld met decoratief neo-Vlaamserenaissance-stucwerk onder meer wortelmotief en rolwerkcartouche. Centraal op de tweede bouwlaag, twee smalle gekoppelde vensters onder gebroken gebogen fronton. Zijtraveeën met op elke verdieping een drielicht in natuurstenen kozijnen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1884#1501.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6317 (Geraadpleegd op 16-07-2020)