Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamserenaissance-stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Beeldhouwersstraat
Locatie Beeldhouwersstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Het Zuid (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: Mei 2010 - Januari 2013).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamse renaissancestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huizenrij Beeldhouwersstraat

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee spiegelende neo-Vlaamserenaissance-enkelhuizen, die samen de illusie geven één grote woning te zijn. De burgerhuizen werden in 1884 ontworpen door J.F. Jacobs voor weduwe Van Hooydonck-Klauwers. Door de opvallende gevel vormt de woning één van de blikvangers in de als stadsgezicht beschermde gevelrij van nummers 2 tot 26.

Rood bakstenen gebouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak op hoge arduinen plint met getoogde keldermonden. Centrale deurtravee met houten geprofileerde kroonlijst, geflankeerd door de venstertraveeën met uitgewerkte getrapte geveltoppen. De gevel is opgebouwd rondom de centrale deuren, die samen in één opvallende omlijsting zijn gevat. Rechthoekige deuren in natuurstenen lijst; boogveld in geblokte omlijsting, opgevuld met decoratief neo-Vlaamserenaissance-stucwerk onder meer wortelmotief en rolwerkcartouche. Centraal op de tweede bouwlaag, twee smalle gekoppelde vensters onder gebroken gebogen fronton. Zijtraveeën met op elke verdieping een drielicht in natuurstenen kozijnen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1884#1501.

Bron: Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Beeldhouwersstraat

Beeldhouwersstraat (Antwerpen)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6317 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.