erfgoedobject

Personeelswoning en kantoorgebouw Zuiderpershuis

bouwkundig element
ID
6368
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6368

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit opvallende pand in neo-Vlaamse renaissance bevat de personeelswoningen, kantoren en enkele opslagplaatsen van het Zuiderpershuis. Het imposante Zuiderpershuis op de Waalsekaai werd gebouwd in 1882 naar ontwerp van onderingenieur van de stad Paul De Wit. Tussen 1885 en 1975 stond dit hydraulische station in voor de aandrijving van ongeveer 200 havenwerktuigen langs de Scheldekaaien, vooral walkranen en kaapstanders. De uitvoering van de werken werd aanbesteed aan R. Hargot uit Sint-Gillis (Brussel).

Het Zuiderpershuis bestaat uit verschillende gebouwen geschikt rond een binnenplaats op een bouwblok tussen de Waalsekaai, Leuvenstraat en Timmerwerfstraat. Het complex bestaat grosso modo uit twee grote langwerpige gebouwen. Het eerste gebouw, met de imposante neobarokke gevel op de Waalsekaai, bevat de machinezaal en de stoomketelhal met aansluitende fabrieksschouw (afgebroken) en parallelle opslagplaatsen voor kolen en olie. Het tweede gebouw, met neo-Vlaamse renaissance voorgevel in de Timmerwerfstraat, herbergt aan straatzijde personeelswoningen en enkele kantoortjes, waarachter een opslagplaats, werkplaats voor herstellingen en een smidse.

Het pand met personeelswoningen en kantoren in de Timmerwerfstraat kreeg een fraaie neo-Vlaamse renaissancegevel. Het gebouw telt in totaal vijf traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Lijstgevel met rood bakstenen parement verlevendigd met witte natuursteen voor rijke decoratie: erkers, kordonlijsten en doorlopende onderdorpels, omlijstingen van poort, deur en vensters, afwerking van de geveltop. Het gebouw bestaat uit twee onderdelen: rechts de ruime, rijker afgewerkte directiewoning, en in de linkerhelft een personeelswoning en enkele kamers voor archief en kantoor. In de linkertravee tevens een brede boogvormige poortopening, uitgevend op een lange doorgang tot aan de binnenkoer.

Kenmerkend is het verschil in afwerking tussen de directiewoning en de merkelijk soberder linker helft met appartementen, burelen en toegangspoort. De ongelijke behandeling is doorgetrokken in de plattegrond, zowel in de grootte van de vertrekken als in de decoratie en afwerking. Vanuit het bureel aan straatzijde, had men zicht op de binnenkoer van het Zuiderpershuis.

De gevels van de opslag- en werkplaatsen uitgevend op de binnenkoer zijn opgetrokken in rode baksteenbouw onder zadeldaken, met telkens rondbogige deuropeningen op de begane grond en oculi of rondboogvensters op de verdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, 697 # 1438. Is opgeslagen onder timmerwerfstraat.
  • HIMMLER A. 1985: Het Zuiderpershuis en de zeven andere hydraulische stations in Antwerpen, M&L, 6, 8-28.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2013


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Zuiderpershuis

  • Is deel van
    Timmerwerfstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Personeelswoning en kantoorgebouw Zuiderpershuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6368 (Geraadpleegd op 19-06-2021)