erfgoedobject

Cottagevilla met art-nouveau-inslag

bouwkundig element
ID
6380
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6380

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek en context

Cottagevilla met art-nouveau-inslag gebouwd door Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed", naar een ontwerp van haar architect John Voet uit 1912. Opdrachtgever of eerste eigenaar was de in Hasselt geboren Leo Jaak Lambert Isidoor Maris (°1863), ingenieur-expert van beroep.

"Voorspoed", met zetel op de Frankrijklei in Antwerpen, werd vermoedelijk in 1910 opgericht als bouwpromotor, hypotheekverstrekker en spaarkas. Afgevaardigd-beheerder was de Antwerpse ondernemer Joseph Nellens (Antwerpen, 1880-Brugge, 1934), liberaal senator vanaf 1923. Met zijn Société Immobilière Knocke Balnéaire, tekende deze laatste vanaf 1925 voor de verkaveling van het Albertstrand in Knokke en in 1930 voor de bouw van het Casino aldaar. Vóór de Eerste Wereldoorlog bouwde de maatschappij woningen en villa’s in diverse nieuwbouwwijken te Antwerpen zowel als in Sint-Mariaburg, in opdracht van particuliere klanten of voor verkoop ‘sleutel-op-de-deur’. Voor de periode 1910-1914 zijn een veertigtal bouwdossiers gerepertorieerd, vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan John Voet, die als architect aan de maatschappij verbonden was. In zijn ontwerpen bediende deze zich zowel van de klassieke beaux-artsstijl van de woning Van Stayen als van de cottagestijl met art-nouveau-inslag van de woning Maris. Na de heropstart in 1921, was de maatschappij in Antwerpen nog actief tot 1925, om zich vervolgens vermoedelijk op Knokke te concentreren. Uit deze laatste periode zijn enkele grotere bouwprojecten gekend, zoals de groep cottagevilla's in de Acacialaan door de architecten Leopold De Coninck en Maurice Potié, het “Rubens Paleis” in de Carnotstraat, en twee reeksen van 133 en 112 rijwoningen in de Stadionstraat en de De Bosschaertstraat op het Kiel, door de architect François Dens.

Architectuur

Vrijstaand ingeplant in de diepte van het perceel, op een rechthoekige plattegrond van drie bij vijf traveeën, telt de woning twee bouwlagen onder een overkragend en afgewolfd schilddak. De constructie bestaat uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband met knipvoegen, en gebruik van natuursteen voor speklagen, hoekblokken, vensterposten, ornamenten, de erker en het perron, van arduin voor de dorpels, en van leien als dakbedekking. Symmetrisch van opzet, met de klemtoon op de middenas, wordt de voorgevel achtereenvolgens gemarkeerd door een bow-window met bekronende balustrade, een drielicht naar art-nouveauconcept ingeschreven in een halve cirkel, met decoratieve metselpatronen op de borstwering, en een rondboogtweelicht geflankeerd door guirlandes in de top. Een middenrisaliet bepaalt ook het ritme van beide zijgevels: inkomportaal aan de oostzijde, beschermd door een halfrond perron met zuiltjes en balustrade, geflankeerd door het traplicht, vijfzijdige erker met smeedijzeren balkon en beglaasde luifel aan de westzijde. Het houten schrijnwerk van inkomdeur en vensters is bewaard. De bouwplannen integreren een monumentale beeldnis in de oostelijke zijgevel, die niet werd uitgevoerd.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, bestaande uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol. Ontsloten door een zijdelings ingeplante inkom- en traphal, omvat de begane grond volgens de bouwplannen een enfilade van salon, antichambre, eetkamer en overdekt terras, met de keuken in de achterbouw. De eerste verdieping biedt ruimte aan twee slaapkamers waartussen een kantoor, met een naaikamer en bad in de achterbouw. Onder het dak bevinden zich nogmaals drie slaapkamers en een archief met terras.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1912#2262 en 1913#3828.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cottagevilla met art-nouveau-inslag [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6380 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.