Koetshuis kasteel Den Brandt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Beukenlaan
Locatie Beukenlaan 12, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Nieuw-Parkwijk "Den Brandt" (Antwerpen) (inventarisatie: 01-01-2013 - 31-12-2014).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koetshuis kasteel Den Brandt

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteeldomein Den Brandt

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Den Brandt: kasteel met bijgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Nachtegalenpark

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Nachtegalenpark

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig koetshuis van kasteel Den Brandt, vermoedelijk opgetrokken tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van de familie della Faille de Waerloos. Het pittoreske gebouw in chalet- of cottagestijl, werd in 1992 gerenoveerd en verbouwd tot restaurant, met toevoeging van een ruime wintertuin aan de achterzijde. Bij deze ingreep verdween een lage houten achterbouw met drie dakkapellen.

Het vrijstaande gebouw is ingeplant ten noorden van het kasteel, parallel aan de Beukenlaan. Opgetrokken op een rechthoekige plattegrond van zeven bij drie traveeën, omvat het koetshuis één bouwlaag onder een complex zadeldak. De eenvoudige constructie bestaat uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, deur- en vensterposten, en leien als dakbedekking. Typisch voor het pittoreske karakter zijn de gesmeed ijzeren sierankers, en het fraaie, ajour gesneden houtwerk ontleend aan het Zwitserse chalet. Het langgerekte gebouw beantwoordt aan een symmetrische opbouw bepaald door het brede middenrisaliet met puntgevels. Dit laatste wordt op de verdieping gemarkeerd door een drielicht met een balkon en een driehoekig pseudo-fronton in houtsnijwerk geflankeerd door ovale oculi. Opmerkelijk qua decoratief schrijn- en houtsnijwerk zijn verder de omlopende kroonlijst met windveren op uitgelengde consoles en de twee dakkapellen met sierlijk front. Van de getoogde vensters en koetspoorten is het schrijnwerk eveneens bewaard.

Oorspronkelijk bestond de plattegrond uit een grote centrale stelplaats voor rijtuigen, geflankeerd door twee kleinere nevenruimtes, mogelijk bestemd voor paarden, koetsier, en paardentuig, en een hooizolder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#920640.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beukenlaan

Beukenlaan (Antwerpen)

maakt deel uit van Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12, Antwerpen (Antwerpen)

maakt deel uit van Nachtegalenpark

Beukenlaan zonder nummer, Middelheimlaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.