erfgoedobject

Koetshuis kasteel Den Brandt

bouwkundig element
ID: 6522   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6522

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig koetshuis van kasteel Den Brandt, vermoedelijk opgetrokken tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van de familie della Faille de Waerloos. Het pittoreske gebouw in chalet- of cottagestijl, werd in 1992 gerenoveerd en verbouwd tot restaurant, met toevoeging van een ruime wintertuin aan de achterzijde. Bij deze ingreep verdween een lage houten achterbouw met drie dakkapellen.

Het vrijstaande gebouw is ingeplant ten noorden van het kasteel, parallel aan de Beukenlaan. Opgetrokken op een rechthoekige plattegrond van zeven bij drie traveeën, omvat het koetshuis één bouwlaag onder een complex zadeldak. De eenvoudige constructie bestaat uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, deur- en vensterposten, en leien als dakbedekking. Typisch voor het pittoreske karakter zijn de gesmeed ijzeren sierankers, en het fraaie, ajour gesneden houtwerk ontleend aan het Zwitserse chalet. Het langgerekte gebouw beantwoordt aan een symmetrische opbouw bepaald door het brede middenrisaliet met puntgevels. Dit laatste wordt op de verdieping gemarkeerd door een drielicht met een balkon en een driehoekig pseudo-fronton in houtsnijwerk geflankeerd door ovale oculi. Opmerkelijk qua decoratief schrijn- en houtsnijwerk zijn verder de omlopende kroonlijst met windveren op uitgelengde consoles en de twee dakkapellen met sierlijk front. Van de getoogde vensters en koetspoorten is het schrijnwerk eveneens bewaard.

Oorspronkelijk bestond de plattegrond uit een grote centrale stelplaats voor rijtuigen, geflankeerd door twee kleinere nevenruimtes, mogelijk bestemd voor paarden, koetsier, en paardentuig, en een hooizolder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#920640.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Beukenlaan

  • Is deel van
    Kasteeldomein Den Brandt

  • Is deel van
    Nachtegalenpark

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Koetshuis kasteel Den Brandt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6522 (Geraadpleegd op 29-11-2020)