erfgoedobject

Lagere Jongensschool 17 en Lagere Meisjesschool 5

bouwkundig element
ID
6567
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6567

Juridische gevolgen

Beschrijving

Scholengroep, in 1892 opgericht als meisjes- (Brederodestraat) en jongensschool (Balansstraat), naar een ontwerp door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1891. In 1923-1927 naar ontwerp van Emiel Van Averbeke verhoogd met een verdieping en in 1935 verruimd met een zijvleugel.

Symmetrische inplanting van de gebouwen met drie parallelle vleugels haaks op Brederode- en Balansstraten; lagere zijvleugels (turnzalen) evenwijdig aan de straat respectievelijk aangebouwd ten zuiden en ten noorden van de middenvleugel; ingangsgebouwen respectievelijk ten noorden en ten zuiden.

Bakstenen gebouwen onder zinken schild- en zadeldaken, lijstgevels geritmeerd door lisenen en verdiepte muurvlakken, gebruik van natuursteen voor banden, kordons en omlijstingen, arduinen plint, sierankers. Gevels aan speelplaatsen met gekoppelde segmentboogvormige en rechthoekige vensters, rondboogdeuren in geblokte witstenen omlijsting; gevelbrede luifels op metalen constructie met glas, hout en roofing, houten gootlijst met zaagtand. Uiterste vleugels van drie bouwlagen met latere bovenverdieping (1923-27) onder schilddaken, blinde straatgevels met kordons, panelen en verdiepte muurvlakken. Lagere middenvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak; straatpuntgevels met kordons, lisenen, panelen en gebroken fronton met topstuk. Respectievelijk ten zuiden en ten noorden aansluitende haakse zijvleugels van één bouwlaag, zuid- en noord-puntgevel met gebroken fronton, brede rondboogvormige vensterpartij. Gevels aan speelplaats met pilasters en overhoekse baksteenfries.

Interieur: turnzalen met beschilderde houten dakkap op zichtbaar gebint met zware balken op consoles, parketvloer.

Ingangsgebouwen van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel met straat). Straatgevels met aflijnende lisenen, hoger opgaande middentravee met flankerende geblokte natuurstenen pilasters onder gebroken driehoekig fronton met stadswapen. Radvenster en rechthoekige vensters. Segmentboogdeur in geprofileerde omlijsting met voluutsleutel.

Oudere klassen met troggewelfjes, refter met muurschilderingen over landbouw, visserij en steenbakkerij.

  • Stadsarchief Antwerpen, dossiers MA#82324 en MA#84014, plannen 697#2254-2257, 697#2360 en 697#4863.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lagere Jongensschool 17 en Lagere Meisjesschool 5 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6567 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.