Teksten van Brouwerij St. Antoine en brouwerswoning

Brouwerij St. Antoine met brouwerswoning ()

Voormalige brouwerij "St. Antoine" met brouwerswoning, gebouwd circa 1893 in opdracht van Alphonse Bogaert naar ontwerp van architect Michel De Braey. Achter de brouwerij wordt een hoge ronde, bakstenen fabrieksschoorsteen gebouwd, die nu niet meer aanwezig is. In 1907 laten Smets-Maes en Co een hangar, paardenstal voor twee paarden en een remise bijbouwen op het achterliggende terrein, ontworpen door L. Hamaide. Sinds de jaren 1920 in gebruik als wijnmagazijn, zie opschrift op de rode bakstenen gevel "Anvers Entrepot de vins Bordeaux".

Rechts, het statige neoclassicistisch brouwershuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder hoog zadeldak, met links aansluitend, in dezelfde stijl, een poortgebouw van twee bouwlagen en twee traveeën waarin een segmentbogige poort. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen, kordons en doorlopende onderdorpels. De venstertraveeën van het woonhuis zijn geaccentueerd door imitatievoegen. Houten kroonlijst op klossen waaronder een fries van verdiepte muurvelden; hardstenen plint. Fraai schrijnwerk in voordeur: vleugeldeur met fijn traliewerk.

Links van het brouwershuis, de brouwerij in rode baksteenbouw onder zadeldak (nok parallel met de straat) op bakstenen plint, in een functionele, sobere stijl. Het is een lang gebouw met een lage begane grond op kelder, en oorspronkelijk één verdieping; later verhoogd. Drie brede traveeën, die door boogvelden zijn omvat. In elk boogveld, per bouwlaag twee getoogde muuropeningen en dito keldervensters. Tussen brouwerij en brouwershuis, oorspronkelijk een laag tussengebouwtje van één travee, later tot op dezelfde hoogte als de brouwerij opgetrokken. Bij de inventarisatie is niet nagegaan of de achterliggende gebouwen uit 1907 nog bewaard zijn.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893 # 163, 1907 # 1374.

Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Brouwerij St. Antoine en brouwerswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/135108 (geraadpleegd op )


Breedhuis

Breedhuis van vier à vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een arduinen sokkel, brede bepleisterde puilijst, gevelbeëindiging met geleed kordon, panelenfries en houten kroonlijst op klossen. Geblokte derde en vierde travee licht uitspringend tegenover het gevelvlak. Rechthoekige vensters in eenvoudige, soms geriemde omlijsting.

Links grote rechthoekige poort met toegang van het aansluitende wijnmagazijn.

Bakstenen pakhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, doorlopende banden van donkere baksteen, ritmerende lisenen. Deels gedichte segmentboogvensters, per twee in verdiept segmentboogvormig muurvlak. Brede gecementeerde band met opschrift "Anvers Entrepot de vins Bordeaux", onder latere bovenverdieping.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Brouwerij St. Antoine en brouwerswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6590 (geraadpleegd op )