erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 6649   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6649

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, naar een ontwerp door de architect Charles De Coster uit 1899. Opdrachtgever was August Van Dael, notaris van 1871 tot 1907, die kantoor hield in de Lange Klarenstraat. Het grondstuk was in 1844 verworven door notaris Franciscus Van Dael, die in 1845 op het binnenterrein een beluik van zes achterhuizen liet optrekken, met toegang in de Offerandestraat. Op het zuidelijk gedeelte van dit beluik, bouwde de architect Maurice Potié in 1920 de werkplaats van de kunstsmederij Pierre Meeuws (°Antwerpen, 1879). Het poortje in de rechter travee sloot oorspronkelijk de onderdoorgang af naar het beluik en later de kunstsmederij, vandaag ingenomen door een supermarkt.

Charles De Coster, zoon van de aannemer Carolus De Coster, was vroeg in zijn loopbaan van 1880 tot 1887 geassocieerd zijn broer Jean. Vervolgens bouwden beiden op zelfstandige basis hun praktijk verder uit tot aan de Eerste Wereldoorlog. De productie van Charles De Coster lijkt hoofdzakelijk uit burgerhuizen in conventionele neoclassicistische en eclectische stijl te bestaan. Voor deze laatste categorie is naast de woning Van Dael vooral zijn architectenwoning uit 1888 in de Hertoginstraat een representatief voorbeeld.

Met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak (nok parallel aan de straat, leien). De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, puilijst en cordonvormende lekdrempels, en witte natuursteen voor deuromlijstingen, waterlijsten, sluitstenen, borstweringen en speklagen. Horizontaal geleed door de brede, geprofileerde puilijst en symmetrisch van opzet, wordt de opstand gemarkeerd door een twee traveeën breed middenrisaliet. Het dakvenster dat het middenrisaliet bekroont heeft een rondboogtweelicht, pilasters, een Frans balkon met consoles en balustrade, en een gebogen kroonlijst. Twee korfboogdeuren met een ronde oculus als bovenlicht accentueren beide uiterste traveeën, gevat in een bewerkte omlijsting met voluten, geprofileerde waterlijsten en diamantkopsleutels. Verder regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van korfboogvensters met casementen op de borstwering, sluitstenen en waterlijsten op doorgetrokken imposten of voluten. Een klassiek hoofdgestel met een architraaf, fries en gekorniste houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Het oorspronkelijk houten deur- en vensterschrijnwerk is vernieuwd. De fraaie smeedijzeren deur in beaux-artsstijl van de onderdoorgang, toe te schrijven aan Ateliers de Constructions Pierre Meeuws, bleef wel behouden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1899#336 en 1920#9381.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6649 (Geraadpleegd op 07-08-2020)