erfgoedobject

Herenhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
6665
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6665

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis in neoclassicistische stijl met second-empire-inslag, volgens de bouwaanvraag uit 1873 opgetrokken in opdracht van de heer B. Reijntjes. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Tot het bouwproject behoorde ook het links aanpalende burgerhuis (Dambruggestraat 47), waarvan het stucdecor is verwijderd en de dakstructuur aangepast.

Voorname rijwoning van vier traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met een rijk stucdecor rust op een hoge bewerkte plint. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het risaliet in de linker travee. Dit laatste wordt gemarkeerd door de rondbogige koetspoort, gevat in een breed geprofileerde omlijsting met een bewerkt beloop en als sluitsteen een vrouwenhoofd tussen rankwerkvoluten. Het balkon van de bel-etage onderscheidt zich door voluutconsoles met leeuwenkoppen, en een gevelbreed doorgetrokken, geajoureerde borstwering met bewerkte postamenten. De tweede verdieping heeft een ondiep balkon met voluutconsoles en een gietijzeren borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige en getoogde vensters met palmet- of cartouchesleutels, geriemde omlijstingen of geprofileerde dagkanten, verbonden door een stafwerkfries ter hoogte van de imposten op de bel-etage. Een klassiek hoofdgestel vormt de gevelbeëindiging, samengesteld uit een architraaf, een fries met casementen waarin gekerfde ranken en schijven, en een gekorniste houten kroonlijst op klossen, tandlijst en uitgelengde voluutconsoles met mascaron en acanthusblad. De houten vleugeldeur met snijwerk, spiegels, een makelaar en messing leeuwenkoppen is bewaard, evenals het vensterschrijnwerk van de begane grond.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1873#706.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6665 (Geraadpleegd op 15-06-2021)