Wooncomplex Joostens-Lemmé

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Dambruggestraat
Locatie Dambruggestraat 304, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wooncomplex Joostens-Lemmé

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wooncomplex Joostens-Lemmé

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Zogenaamd Wooncomplex Joostens-Lemmé, voortkomend uit twee godshuizen opgericht eind 19de begin 20ste eeuw voor de huisvesting van bejaarde echtparen; toegangs- en dienstgebouwen respectievelijk aan Dambrugge- en Trapstraat en inpandige tweezijdig bebouwde open ruimte met woningen.

Vleugel aan Dambruggestraat van negen traveeën en drie bouwlagen naar ontwerp van L. Van Opstal en zoon, gebouwd in 1897-99 ter nagedachtenis van en dankzij het legaat Robert Joostens, zie marmeren gedenkplaat in de hal. Lijstgevel van bak- en natuursteen afgewerkt met gekorniste houten kroonlijst op klossen. Risalietvormende middentravee met onregelmatige ordonnantie van gekoppelde benedenvensters en groot rondbogig bovenvenster. Links en rechts brede houten vleugeldeuren met beglaasde en betraliede bovenhelft in hardstenen entablement; hierboven dito panelen met opschrift "Ter nagedachtenis van/ Robert Joostens". Bovenbouw gemarkeerd door kordonvormende lekdrempels en pilasters. Segmentboogvensters in verdiept muurvlak.

Vleugel aan Trapstraat van elf traveeën en drie bouwlagen, gedateerd 1904 in gevelsteen; gebouwd naar ontwerp van E. Thielens ter nagedachtenis van en met de gelden van de familie Lemmé, zie marmeren gedenkplaat in de hal.

Vlakke lijstgevel van bak- en natuursteen; markerende speklagen voornamelijk op de begane grond, kordonvormende lekdrempels op de tweede bouwlaag en gevelbeëindiging met vlakke architraaf, kordon, mozaïekversiering in het fries en houten kroonlijst op klossen, tandlijst en consoles. Deels bewaarde inscriptie "Ouderlingengesticht L(emmé)". Spiegelboogvensters in volledige of deels omlopende omlijsting van natuursteen, op eerste en tweede bouwlaag geaccentueerd door hoekblokken. Twee poorten in dito omlijsting, de houten vleugeldeuren met beglaasde en betraliede bovenhelft en bovenlicht.

Binnenblokbebouwing volgens oorspronkelijk bouwplan: beschilderde bakstenen lijstgevels van drie bouwlagen met segmentbogige muuropeningen, op tweede en derde bouwlaag voorzien van een breed terras en op de derde afgeschermd met een afdak van golfplaten; de woningen die over de drie bouwlagen verspreid zijn tellen elk twee traveeën en één bouwlaag en zijn in spiegelbeeld opgetrokken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1898#129.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dambruggestraat

Dambruggestraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.