erfgoedobject

Wooncomplex Joostens-Lemmé

bouwkundig element
ID: 6673   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6673

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd Wooncomplex Joostens-Lemmé, voortkomend uit twee godshuizen opgericht eind 19de begin 20ste eeuw voor de huisvesting van bejaarde echtparen; toegangs- en dienstgebouwen respectievelijk aan Dambrugge- en Trapstraat en inpandige tweezijdig bebouwde open ruimte met woningen.

Vleugel aan Dambruggestraat van negen traveeën en drie bouwlagen naar ontwerp van L. Van Opstal en zoon, gebouwd in 1897-99 ter nagedachtenis van en dankzij het legaat Robert Joostens, zie marmeren gedenkplaat in de hal. Lijstgevel van bak- en natuursteen afgewerkt met gekorniste houten kroonlijst op klossen. Risalietvormende middentravee met onregelmatige ordonnantie van gekoppelde benedenvensters en groot rondbogig bovenvenster. Links en rechts brede houten vleugeldeuren met beglaasde en betraliede bovenhelft in hardstenen entablement; hierboven dito panelen met opschrift "Ter nagedachtenis van/ Robert Joostens". Bovenbouw gemarkeerd door kordonvormende lekdrempels en pilasters. Segmentboogvensters in verdiept muurvlak.

Vleugel aan Trapstraat van elf traveeën en drie bouwlagen, gedateerd 1904 in gevelsteen; gebouwd naar ontwerp van E. Thielens ter nagedachtenis van en met de gelden van de familie Lemmé, zie marmeren gedenkplaat in de hal.

Vlakke lijstgevel van bak- en natuursteen; markerende speklagen voornamelijk op de begane grond, kordonvormende lekdrempels op de tweede bouwlaag en gevelbeëindiging met vlakke architraaf, kordon, mozaïekversiering in het fries en houten kroonlijst op klossen, tandlijst en consoles. Deels bewaarde inscriptie "Ouderlingengesticht L(emmé)". Spiegelboogvensters in volledige of deels omlopende omlijsting van natuursteen, op eerste en tweede bouwlaag geaccentueerd door hoekblokken. Twee poorten in dito omlijsting, de houten vleugeldeuren met beglaasde en betraliede bovenhelft en bovenlicht.

Binnenblokbebouwing volgens oorspronkelijk bouwplan: beschilderde bakstenen lijstgevels van drie bouwlagen met segmentbogige muuropeningen, op tweede en derde bouwlaag voorzien van een breed terras en op de derde afgeschermd met een afdak van golfplaten; de woningen die over de drie bouwlagen verspreid zijn tellen elk twee traveeën en één bouwlaag en zijn in spiegelbeeld opgetrokken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1898#129.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Wooncomplex Joostens-Lemmé [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6673 (Geraadpleegd op 14-10-2019)