erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID
6686
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6686

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van weduwe F. Wauters-Mahieu, naar een ontwerp door het architectenbureau Gebroeders Wauters uit 1905. De opdrachtgeefster, allicht een naaste verwante van de architecten, liet de woning bouwen voor haar zoon Jos. Wauters. Uit de gerechtigheidssymbolen op de gevel, valt zijn beroep als advocaat af te leiden. De aannemers Louis-Corneel Buisseret-Fierens en Frans Verhoeven voerden de bouw uit. Jos. Wauters liet in 1911 en 1914 nog kleine verbouwingen in het interieur uitvoeren door het architectenbureau Wauters. In 1913 engageerde de advocaat de Naamlooze Bouwmaatschappij "Vooruitzicht" voor de bouw van een voornaam burgerhuis in de Sanderusstraat.

Het hotel Wauters behoort tot het vroege oeuvre van het architectenbureau van Paul en Gust Wauters, dat in Antwerpen actief was van begin jaren 1900 tot het einde van het interbellum. Over de afkomst en opleiding van de broers Wauters is vooralsnog niets bekend; hun productie onderscheidde zich vanaf debuutwerken als het hotel Wauters en de dokterswoning De Wolf uit 1905 door een verzorgde architectuur met decoratieve kwaliteiten. Zoals 'Wauters frères' vóór de Eerste Wereldoorlog zowel van de neostijlen als de art nouveau gebruik maakte, volgde hun productie tijdens het interbellum evenzeer de heersende trends beaux-arts en art deco.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door rood geglazuurde baksteen voor ontlastingsbogen, friezen en speklagen in dambordpatroon. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, de puilijst, het balkon, lateien, lekdrempels met spuwers, hoekblokken, sluitstenen, kraagstenen en consoles, in een aan de art nouveau ontleende lijnvoering en detaillering. Horizontaal geleed door de puilijst, beantwoordt de rijzige gevelcompositie aan een axiaal opzet. Een balkon met consoles en smeedijzeren borstwering en twee ronde medaillons leggen de klemtoon op de eerste verdieping. De uit blauwe hardsteen gebeeldhouwde reliëfs van de medaillons, profielkoppen met zwaard en weegschaal, verbeelden de Gerechtigheid. Uitgelengde, in de middentravee gekoppeld postamenten, ritmeren de hoogste twee verdiepingen, en dragen de consoles van de breed overstekende, houten kroonlijst. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van alternerend rechthoekige en korfbogige deur- en vensteropeningen. De boogvelden en borstweringen van de topgeleding dragen art-nouveau-mozaïeken met bloemmotieven, die de gevel een kleurrijke, decoratieve toets verlenen. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters met kleine roeden in het bovenlicht is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewoning, die uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Vermoedelijk is de lage begane grond gereserveerd voor het kantoor en dienstlokalen als de keuken, beslaan de ontvangstruimten de bel-etage en de privé-vertrekken de hogere verdiepingen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1905#341, 1911#993 en 1914#5572.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6686 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.