erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 6701   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6701

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis in eclectische stijl
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Marbaixstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, voor eigen rekening gebouwd door Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1909, uitgevoerd in 1910. De plattegrond integreert een doorgang naar het achterliggende “De Dageraad” aan de Lange Lobroekstraat, een burgerhuis dat de architect eveneens voor eigen rekening had opgetrokken in 1907. De Weerdt realiseerde alleen al in de De Marbaixstraat vermoedelijk zestien individuele bouwprojecten, waarvan drie voor eigen rekening, goed voor in totaal vierentwintig panden. In hetzelfde bouwblok leverde hij ook meerdere ontwerpen voor percelen aan de Lange Lobroekstraat.

Het burgerhuis is representatief voor het oeuvre van Jacques De Weerdt uit de periode vanaf omstreeks 1905 tot aan de Eerste Wereldoorlog. In nauwelijks tien jaar tijd realiseerde de architect alleen al op het toenmalige grondgebied van de stad Antwerpen meer dan honderd panden, overwegend in art-nouveau- of neorococostijl, vaak van eenzelfde standaardtype. Begonnen als tekenaar in dienst van de Belgische Spoorwegen vóór de eeuwwisseling, liep zijn carrière tijdens de minder productieve jaren 1920 ten einde.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (leien). De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, met gebruik van witte natuursteen voor de puilijst, cordonvormende lekdrempels, speklagen, topstukken, sluit- en kraagstenen, op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst en cordonvormende lekdrempels, beantwoordt de opstand aan een asymmetrisch compositieschema. De klemtoon ligt op de ongelijke zijrisalieten, waarvan het linker wordt bekroond door een getrapt dakvenster van drie teden met schouderstukken en een overhoeks topstuk. Het bredere rechter risaliet mondt uit in een tuitgevel met vijf overhoekse, door bolornamenten bekroonde topstukken. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van korf- en rondboogopeningen (inrijpoort, deur, vensters) met sluitsteen en een waterlijst op zweepslagmotiefjes. Een balkon met voluutconsoles en vernieuwde ijzeren borstwering markeert op de eerste verdieping het rechter risaliet. Mozaïeken met een diagonaal vlechtbandpatroon uit rode baksteen accentueren de borstweringen van de eerste verdieping, het dakvenster en de geveltop. Een klassiek hoofdgestel met een gebroken houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging.

Volgens de bouwplannen omvat de begane grond de doorgang naar het achterliggende pand, geflankeerd door de inkom- en traphal, en verder een voorkamer, keuken en wc. Op de bovenverdiepingen bevinden zich telkens drie kamers en onder het dak twee mansardes en een zolder, in de lengteas opgedeeld door de traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1909#2122.
  • VANHOVE B. 1978: De art-nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven verhandeling Rijksuniversiteit Gent, 93.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6701 (Geraadpleegd op 06-08-2020)