Teksten van Ensemble rond hoekpand Den Wolf

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6740

Ensemble rond hoekpand Den Wolf ()

Het opvallende hoekpand Den Wolf, op het smalle perceel tussen de Wolf- en de Bosduifstraat, werd samen met de aansluitende, symmetrisch opgebouwde huizenrijen in beide straten ontworpen in 1893 door architecten L. en H. Blomme in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze in 1886 opgerichte bouwmaatschappij had als doel de woningbouw in Zurenborg te organiseren en nam verschillende architecten onder de arm om reeksen huizen te bouwen in de gewenste stijl. Hier combineren de architecten eenvoudige neoclassicistische huizenrijen met in het oog springende panden op de hoeken van het ensemble, in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Dergelijke opvallende hoekpanden zijn typisch voor de gevelwanden rond de grote kruispunten en rotondes in de wijk Zurenborg. Systematisch zorgde de bouwmaatschappij er voor dat deze strategische percelen met fraaie, opvallende panden werden bebouwd, projecten die ze in eigen beheer realiseerden. In veel gevallen, zoals ook hier, verwijst de naam en de versiering van het hoekpand naar de straatnaam.

Het hoekpand op de Door Verstraeteplaats draagt de huisnaam "Den Wolf" in de voorgevel en het jaartal "1894" in een cartouche in de gevel in de Bosduifstraat. Het is een pand met woon- en winkelfunctie van drie bouwlagen onder leien zadeldaken met vorstkam. Voorgevel aan de kant van het plein bestaande uit een afgeschuinde hoektravee en twee symmetrisch opgebouwde zijgevels van twee traveeën. Combinatie van tuit- en halsgevels, de begane grond bepleisterd en beschilderd op sokkel van arduin, de bovenbouw uitgevoerd in bak- en zandsteen. Voorgevel met breed bel-etagebalkon, waarvan de gesloten leuning een bas-reliëf met de voorstelling van een wolf vertoont; derde bouwlaag met loggia, geflankeerd door arkels met ingesnoerde naaldspits en metalen topversiering. Diverse muuropeningen. Rechthoekige winkeldeur op de hoek met links en rechts winkelpuien; privé-ingang zijde Wolfstraat.

De huizenrijen in de Wolfstraat (2 tot 8) en de Bosduifstraat (1 tot 7) vormen een symmetrisch opgebouwd ensemble aan weerszijden van het hoekpand. De huizenrijen zijn identiek en spiegelend. De eerste drie woningen aansluitend bij het hoekpand zijn neoclassicistische burgerhuizen van twee bouwlagen en twee of drie traveeën onder zadeldaken. Het zijn klassiek opgebouwde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met plinten in blauwe hardsteen, houten kroonlijsten op klossen, imitatievoegen op de begane grond, hardstenen kordonlijsten, doorlopende onderdorpels en rechthoekige muuropeningen. De voordeur en de bovenvensters zijn in een verzorgde, geprofileerde omlijsting gevat, waarbij de centrale bovenvensters geaccentueerd zijn met een entablement.

De twee woningen die de huizenrij afsluiten (Wolfstraat 8 en Bosduifstraat 7) kregen net als het hoekpand een neo-Vlaamserenaissance-gevel. Rode baksteen wordt afgewisseld met witte natuursteen voor speklagen, decoratie van het centrale dakvenster en sluitstenen boven de muuropeningen. De huizen tellen drie traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedaken, met een opvallend centraal dakvenster met neo-Vlaamserenaissance-tuitgevel. Op de begane grond segmentbogige deur en vensters met rollaag. Voordeur met natuurstenen latei en smaller bovenlicht. Bovenvensters met natuurstenen latei, versierd met natuurstenen entablement en sluitsteen. Siermetselwerk in de borstweringen; smeedijzeren leuning voor een smal balkon bij het dakvenster.

Het originele schrijnwerk van de dubbele paneeldeuren en T-vensters is deels bewaard, deels ook vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893 # 1401.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ensemble rond hoekpand Den Wolf [online], https://id.erfgoed.net/teksten/170318 (geraadpleegd op ).


Hoekpand Den Wolf ()

Zogenaamd "Den Wolf", hoekpand Wolf- en Bosduifstraat in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Horckmans, gedateerd 1894 in cartouche gevel Bosduifstraat.

Dubbelhuis met woon- en winkelfunctie van drie, een afgeschuinde hoek, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (leien) met vorstkam. Combinatie van tuit- en halsgevels, de begane grond bepleisterd en beschilderd op sokkel van arduin, de bovenbouw uitgevoerd in bak- en zandsteen. De afgeschuinde hoek met breed bel-etagebalkon, waarvan de gesloten leuning een bas-reliëf met de voorstelling van een wolf vertoont; derde bouwlaag met loggia, geflankeerd door arkels met ingesnoerde naaldspits en metalen topversiering. Diverse muuropeningen. Rechthoekige winkeldeur op de hoek met links en rechts winkelpuien; privé-ingang zijde Wolfstraat.

De huisnummers 2 tot 8 van de Wolfstraat en 1 tot 7 van de Bosduifstraat zijn identiek; ze vormen een stedenbouwkundig geheel met Door Verstraeteplaats huisnummer 4.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1894 # 1066.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ensemble rond hoekpand Den Wolf [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6740 (geraadpleegd op ).


Burgerhuis (Wolfstraat 8) ()

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, door gevelsteen gedateerd "1889". Baksteenbouw verlevendigd met natuursteen. Hoger opgaande middentravee met dakvenster onder topgeveltje. Getoogde en rechthoekige vensters.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ensemble rond hoekpand Den Wolf [online], https://id.erfgoed.net/teksten/172589 (geraadpleegd op ).