erfgoedobject

Steegbeluik met arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID: 6753   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6753

Juridische gevolgen

Beschrijving

Steegbeluik met 26 arbeidershuizen, opgetrokken in opdracht van Emile Van Roy, naar een ontwerp door de architect Richard Vaes uit 1889. Het vastgoedproject omvatte ook de verhoging en uitbreiding van vier bestaande woningen op beide hoeken van Duinsteeg en Duinstraat (gesloopt). Geopend in 1889 droeg het beluik aanvankelijk de naam Deurnesteeg, en sinds 1920 de naam Duinsteeg. Het geheel werd in 1985-1988 gerenoveerd in opdracht van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, naar een ontwerp door de architect Peter Vermeulen uit 1982. De Duinsteeg paalt rug aan rug aan het steegbeluik Neefsteeg, die samen over de volledige lengte het binnengebied van het bouwblok Duinstraat, Lange Beeldekensstraat, Perenstraat en Van Urselstraat innemen.

Richard Vaes maakte begin jaren 1880 zijn debuut als architect, en deelde zijn bureau vanaf 1906 met zoon en schoonzoon Florent Vaes en Joan Coninck Westenberg. Actief tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog, behoort het Sint-Mariagasthuis uit 1903-1907 te Berchem, tot zijn belangrijkste late realisaties.

Doodlopende gekasseide steeg met aan weerszij een identieke bebouwing van dertien, volgens repeterend schema gekoppelde arbeidershuizen. Zij omvatten elk drie traveeën op de begane grond en twee in de bovenbouw, en zijn twee bouwlagen hoog onder een zadeldak. De drie middenpanden van beide huizenrijen (nummers 11 tot 15 en 12 tot 16) worden gemarkeerd door een extra halve verdieping. Eenvoudige lijstgevels uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband op een gecementeerde plint. Registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met lekdrempels uit hardsteen op de begane grond en baksteen op de bovenverdiepingen. Het schrijnwerk en de kroonlijst zijn vernieuwd.

Volgens de bouwplannen bestaat de plattegrond van de bescheiden enkelhuizen gelijkvloers uit een voor- en een achterplaats, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Op het achterliggende koertje beschikt elke woning over een toilet.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1889#198, 18#62601 en 18#46023.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Steegbeluik met arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6753 (Geraadpleegd op 20-02-2020)