Koetshuis en stallen kasteel Vogelenzang

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Gerard Le Grellelaan
Locatie Gerard Le Grellelaan 5-7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koetshuis en stallen kasteel Vogelenzang

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Nachtegalenpark

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Nachtegalenpark

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bewaarde stallingen van het voormalig kasteel "Vogelenzang", sedert 1956 Dienst Groenvoorziening van de stad Antwerpen. Het park vormt sinds 1910 samen met Middelheim en Den Brandt, het Nachtegalenpark. Het goed Lippeloo, modo Ter Woestijne (14de eeuw), modo Vogelensanck (16de eeuw), modo goed van Caters, modo goed van Lattinie, werd in 1630 verbouwd tot "huys van plaisantie". Meer dan de helft van het domein werd ingepalmd door de Brialmontvesting (1865) en de Kleine Ring (derde kwart 20ste eeuw); van het kasteel bleven alleen twee dienstgebouwen bewaard.

Sterk gerestaureerde, tegenover elkaar liggende gebouwen in classicistische stijl; rechthoekig grondplan en leien schilddaken (nok parallel aan de straat), in kern opklimmend tot 18de eeuw (zie steenmerken). Verankerde, ontpleisterde baksteenbouw van drie + elf traveeën en één bouwlaag, holronde daklijsten, licht middenrisaliet van telkens drie traveeën onder driehoekig fronton met radvenster in bandomlijsting. Beluikte kruiskozijnen in omlijsting van witte steen en arduin. Risalieten met rondboogdeuren onder geriemde hardstenen waterlijst met voluutsluitsteen, opgevangen door geblokte pilasters; nummer 7 met steenmerken MD, M. Links en rechts van risaliet eveneens rondboogpoorten, nummer 7 in hardstenen bandomlijsting, vierde travee met steenmerken MDM, MD, dichtgemetselde waaiers. Nummer 7: rechthoekige deuren onder bolkozijn in tweede en tiende travee.

  • TIJS R.,Kastelen, lusthoven en huizen van playsantie te Antwerpen (Antwerpen, nummer 4, december 1984, p. 175).

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gerard Le Grellelaan

Gerard Le Grellelaan (Antwerpen)

maakt deel uit van Nachtegalenpark

Beukenlaan zonder nummer, Middelheimlaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.