erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
6796
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6796

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek en context

Burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het rechter pand van een geheel van twee gekoppelde hotels, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1882. Opdrachtgevers waren de heer G.V. Meert voor het verdwenen nummer 7 en de weduwe Burls voor het nog bestaande nummer 9. Het hotel Meert werd in 1960 gesloopt voor een nieuwbouwflat. Later in 1882 realiseerde Hasse op de aanpalende percelen nog een ensemble van twee hotels in opdracht van kolonel P. Henrard.

De hotels Meert en Burls behoren tot het vroege oeuvre van Jean-Laurent Hasse, die actief was van 1875 tot zijn overlijden in 1925. Tijdens de eerste decennia van zijn loopbaan bouwde de architect een groot aantal voorname burgerhuizen in eclectische en neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen waaronder zijn eigen woning uit 1880 in de Osystraat. Vanaf de jaren 1900 verplaatste het zwaartepunt van zijn activiteiten zich naar architectuur voor de industrie, zoals de kantoren en werkplaatsen van Bell Telephone Manufacturing Company in de Boudewijnsstraat waarvoor hij al in 1882 de eerste gebouwen ontwierp, de Compagnie Générale des Tramways d’Anvers in de Grotehondstraat uit 1903, en het automerk Minerva waarvan de eerste fabriek in de toenmalige Warandestraat in 1904 tot stand kwam.

Architectuur

Oorspronkelijk vormden de hotels Meert en Burls een geheel van twee volgens repeterend schema gekoppelde woningen, met een identieke opstand. Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen, onder een gemansardeerd zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van witte natuursteen en blauwe hardsteen voor structurerende onderdelen als de plint, speklagen, waterlijsten, deur- en vensteromlijstingen, balkons, sluitstenen en consoles. Geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet, dat boven de kroonlijst is doorgetrokken in een attiek met tweelicht, waterlijst, centraal postament en bolornament. Balkons met uitgelengde consoles, respectievelijk een balustrade en een gebuikte gietijzeren borstwering, markeren de bovenverdiepingen. Verder beantwoordt de compositie aan een regelmatig ordonnantieschema, met registers van omlijste, rechthoekige deur- en vensteropeningen, op de begane grond met hanenkam, op de bovenverdiepingen met diamantkopsleutel. Een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst, op consoles in het risaliet, vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1882#331 (hotel Meert) en 1882#332 (hotel Burls).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6796 (Geraadpleegd op 17-04-2021)