Teksten van Burgerhuis in neoclassicistische stijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6800

Burgerhuis in neoclassicistische stijl ()

Burgerhuis in neoclassicistische stijl met art-nouveau-inslag gebouwd in opdracht van Cauwenberghs, naar een ontwerp door Gustave Fierens uit 1910. Het betrof de aanpassing van een bestaande woning.

De woning Cauwenberghs is representatief voor het vroege oeuvre van Gustave Fierens, wiens carrière omstreeks 1905 een aanvang nam. Van bij de start bijzonder productief, realiseerde de architect vóór de Eerste Wereldoorlog tientallen heren- en burgerhuizen in Antwerpen, vaak ontworpen als eenheidsbebouwing. Daarbij paste hij naargelang het project de beaux-artsstijl of een gematigde art nouveau toe, soms een combinatie van beide, geïnspireerd op eigentijdse Franse voorbeelden. Tijdens de jaren 1920 en 1930 evolueerde zijn architectuur van een sobere art deco naar een gematigd modernisme. Tot de belangrijkste latere werken behoort het sociaal wooncomplex van de huisvestingsmaatschappij Onze Woning uit 1937-1939, met in totaal 205 flats ingeplant op het bouwblok Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat. Fierens was actief tot midden jaren 1950.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning met enkelhuisopstand drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond rust op een hoge, bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met voluutconsoles en een smeedijzeren art-nouveau-borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen op individuele lekdrempels en onderdorpels, op de eerste twee bouwlagen gevat in vlakke omlijstingen. De eerste verdieping wordt geaccentueerd door sluitstenen, gestrekte waterlijsten en bladwerk in de onderdorpels. Een guirlandefries met medaillons en strikken, en een houten kroonlijst op bewerkte modillons vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur, de guillotineramen van de begane grond en de bovenvensters met typische roeden is bewaard, evenals de smeedijzeren art-nouveau-keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen omvat de begane grond de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht, in de achterbouw geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1910#1528.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203814 (geraadpleegd op ).


Burgerhuis ()

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel met centraal art-nouveaugetint balkon op voluutconsoles. Fries versierd met festoenen en strikken. Rechthoekige vensters, nu in kleurige beschilderde omlijsting.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6800 (geraadpleegd op ).