Twee watertorens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Halenstraat
Locatie Halenstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee watertorens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watertorens met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-11-1985.

is beschermd als monument Watertorens station Schijnpoort en hekpijlers

Deze bescherming is geldig sinds 25-11-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee identieke watertorens van 1898, gebouwd volgens het principe van professor Intze doch met onbeschermde waterreservoirs, opgesteld naast en beneden de aarden spoorwegberm; deel uitmakend, samen met de twee nog bestaande watertorens aan de Draakplaats, van een autonoom watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij.

Vanuit Halenstraat bereikbaar via toegangspoort met bak- en natuurstenen pijlers, bekroond met driezijdige motieven en piramiden. Bakstenen schacht op natuurstenen plaat, bestaande uit bossagewerk, geprofileerde lijsten en een gladde band van twee soorten kalksteen. Bovenaan gelijkaardige blokfries. Spitsbogige met natuursteen omlijste kleine vensters en toegang.

Geklonken metalen reservoirs met schuin buiten de schacht uitkragende basis; rechte, cilindervormige wand; kegeldak met cilindervormige, open lantaarn; zowel binnen als buiten bereikbaar via loodrechte metalen ladders.

Inwendig: aan- en afvoerbuis met overloop; stookinstallatie tegen bevriezing. Reservoir met naar boven bol staande bodem en inhoud van 365 kubieke meter.

  • Gegevens overgenomen uit beschermingsdossier Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, opgesteld door J. De Schepper.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Halenstraat

Halenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.