erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID
6839
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6839

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, volgens de bouwaanvraag uit 1906 gebouwd door de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Opdrachtgever was de bankier Frédéric Jacobs, die zelf resideerde in een door de architect Joseph Hertogs ontworpen hotel in de Lamorinièrestraat.

De Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen of Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises werd in 1886 opgericht. Het doel was om woningen te bouwen in eigen beheer of in opdracht van privé-personen in de nieuwe wijk Zurenborg. De projecten die ze in eigen beheer realiseerden, werden ofwel onmiddellijk doorverkocht, ofwel bestemd voor verhuur. In 1894 fuseerde de maatschappij met de Société Anonyme pour la construction du quartier Est d’Anvers, in 1881 opgericht voor de urbanisatie van Zurenborg, met de families Cogels en Osy als hoofdaandeelhouders. De vennootschap leefde tot eind 20ste eeuw verder onder de naam ENGETRIM. Het burgerhuizen in de Haringrodestraat behoren tot de weinige vastgoedprojecten die de maatschappij vóór de Eerste Wereldoorlog in opdracht van derden buiten Zurenborg tot stand bracht. De ontwerper van het pand valt niet af te leiden uit het bouwdossier.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat drie bouwlagen onder een licht geknikte bedaking. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en witte natuursteen voor speklagen, sluitstenen, hoekblokken en lateien. De opstand is opgebouwd uit registers van rondboogopeningen op de begane grond, de inkomdeur met tussendorpel, en rechthoekige vensters op de tweede verdieping. Een breed, rechthoekig venster met afdak en onderdorpel in de middenas markeert de eerste verdieping. Houten kroonlijst op uitgelengde consoles. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters met kleine roeden in het bovenlicht is bewaard; smeedijzeren keldertralies.

De woning beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. In het bouwdossier ontbreken de plattegronden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1906#1954.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6839 (Geraadpleegd op 19-06-2021)