Teksten van Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre

Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre ()

Kunstenaarswoning (Haringrodestraat 115) en -atelier (Haringrodestraat 113), in 1903 gebouwd in opdracht van de beeldhouwer Arthur Pierre. Henri Verbuecken tekende het ontwerp van de woning, Pierre zelf het ontwerp van het atelier. Een bouwdossier werd niet teruggevonden.

Arthur Pierre (1866-1938) werd opgeleid aan de academies van Dendermonde en Antwerpen, en bij de beeldhouwer Jozef Geefs. Tot zijn bekendste werken in de openbare ruimte behoren de grafmonumenten van Peter Benoit op de begraafplaats Schoonselhof en van Louis Coetermans op de begraafplaats van Berchem, de adelaar van het British Dominions House op de Meir, en de kariatiden van de Boerentoren aan de Schoenmarkt.

Henri Verbuecken (1848-1926) leidde een toonaangevend decoratieatelier in Antwerpen, waar Arthur Pierre een tijdlang deel van uitmaakte. Zijn werk wordt gekarakteriseerd door een drang naar exotisme. Dit komt vooral tot uiting in zijn opdrachten die hij voor de Antwerpse dierentuin uitvoerde. De laatste grote realisatie van de decorateur, die het bedrijf 1900 had overgelaten aan zijn adoptief nichtje en haar man, was het interieur van het hotel Bamdas-Tolkowski uit 1910-1913 in de Lamorinièrestraat, waarvoor Arthur Pierre naast enkele schouwen onder meer de trappaal van figuratief beeldhouwwerk voorzag.

Kunstenaarswoning Arthur Pierre

De rijwoning met een gevelbreedte van twee traveeën omvat drie bouwlagen onder een zadeldak. Witte bakstenen lijstgevel op hoge breukstenen sokkel. Hoefijzerbogen voor inkom en raam. Op de bel-etage een gevelbreed rechthoekig venster met uitgewerkte onderdorpel en luifel. Het smallere bovenraam loopt door tot boven de kroonlijst. Ook hier een zware, met art-nouveaumotieven uitgewerkte onderdorpel en een zwaar luifelachtig element dat de gevelcompositie afsluit.

Atelier Arthur Pierre

Het gebouw met een gevelbreedte van twee traveeën, omvat twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat). Bakstenen puntgevel met gebruik van blauwe hardsteen en witte natuursteen voor de sokkel, puilijst, hoekstenen en gevelafwerking (aandak, vlechtingen en topstuk). De hoekstenen en het topstuk hebben een sterk uitgewerkt in hoog reliëf gebeeldhouwd floraal art-nouveaumotief. Het gelijkvloers is laag gehouden. Op de verdieping een ruim gevelbreed atelierraam met hoefijzerboog. In de top een smaller tweelicht raam met segmentboog. De bogen en decoratieve lijnen in de gevel zijn gemarkeerd door het gebruik van gekleurde bakstenen, die, samen met het beeldhouwwerk, aan de gevel een extra decoratief karakter geven.


Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo, Thiels, Nancy
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo; Thiels, Nancy: Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre [online], https://id.erfgoed.net/teksten/190984 (geraadpleegd op )


Twee woningen voor Arthur Pierre ()

Een realisatie van Verbuecken voor Arthur Pierre, een van de medewerkers van zijn atelier, is het gebouwtje Haringrodestraat 115 uit 1903. Hier valt de nadruk volledig op de architectuur en is het aspect 'decoratie' dat in Van Diepenbeeckstraat 4-6-8 de doorslag gaf, achterwege gelaten. Het is een witte bakstenen lijstgevel op hoge breukstenen sokkel. Hoefijzerbogen voor inkom en raam. Op de bel-etage een gevelbreed rechthoekig venster met uitgewerkte onderdorpel en luifel. Het smallere bovenraam loopt door tot boven de kroonlijst. Ook hier een zware, met art-nouveaumotieven uitgewerkte, onderdorpel en een zwaar luifelachtig element dat de gevelcompositie afsluit.

Het aanpalende Haringrodestraat 113 eveneens uit 1903 behoort tot hetzelfde geheel maar werd ontworpen door beeldhouwer Arthur Pierre, medewerker van Verbuecken, als atelier voor zichzelf. Het is een bakstenen puntgevel met gebruik van natuursteen voor de sokkel, puilijst, hoekstenen en gevelafwerking (aandak, vlechtingen en topstuk). De hoekstenen hebben een sterk uitgewerkt in hoog reliëf gebeeldhouwd floraal art-nouveaumotief. Het gelijkvloers is laag gehouden. Op de verdieping een ruim gevelbreed venster met hoefijzerboog. In de top een smaller dubbel raam met segmentboog. De bogen en decoratieve lijnen in de gevel zijn gemarkeerd door het gebruik van gekleurde bakstenen, die, samen met het beeldhouwwerk, aan de gevel een extra decoratief karakter geven.


Bron: Beschermingsdossier DA002375
Auteurs:  Thiels, Nancy
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Thiels, Nancy: Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128815 (geraadpleegd op )


Twee woningen ()

Enkelhuizen van ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen, nok haaks op de straat), gebouwd in 1903 voor beeldhouwer A. Pierre naar ontwerp van H. Verbuecken.

Nummer 113. Bakstenen puntgevel met gebruik van natuursteen voor de sokkel, puilijst, hoekstenen en gevelafwerking (aandak, vlechtingen en topstuk); de hoekstenen met gestileerd floraal motief in art nouveau. Segment- en hoefijzerboogvormige muuropeningen met boogstenen en waterlijst in baksteenmozaïek. Tralies voor vleugeldeur en venster van de begane grond.

Nummer 115. Witte bakstenen lijstgevel op hoge breukstenen sokkel. Hoefijzerboogvenster en -deur op de begane grond. Rechthoekig bel-etage- en dakvenster op uitgewerkte onderdorpel in art nouveau. Bel-etagevenster met kleine luifel op consoles; vernieuwde bovenramen.

  • Gegevens verstrekt door P. Maclot.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6840 (geraadpleegd op )