Teksten van Ensemble rijwoningen in eclectische stijl

Ensemble rijwoningen in eclectische stijl ()

Homogene rij burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische stijl, gebouwd in 1912-1913. Rijwoningen van twee tot drie traveeën, en overwegend drie bouwlagen onder een zadeldak of pseudo-mansarde. Lijstgevels met parementen uit geel baksteenmetselwerk of Silezische brikken, geaccentueerd door speklagen en ontlastingsbogen in contrasterende kleur. Gebruik van witte natuursteen voor waterlijsten, hoekblokken, sluitstenen, consoles, diamantkoppen, balkons en balustrades, en blauwe hardsteen voor de plint. De opstanden beantwoorden aan een regelmatig compositieschema, opgebouwd uit registers van steek- of korfboogopeningen, enkele met balkon of erker op de eerste verdieping. Houten kroonlijst op klossen of consoles als gevelbeëindiging.

Nummers 39-41: gekoppelde meergezinswoningen met een extra verdieping en een café op de begane grond, gebouwd in opdracht van de brouwer Frans Beyers-Wouts, naar een ontwerp door de architect Antoine Hertogs uit 1913. Waterlijsten, sluitstenen, diamantkoppen en onderdorpels markeren de vensterregisters; zware consoles en een dambordfries onder de kroonlijst. Bewaard schrijnwerk.

Nummer 43: burgerhuis met discrete art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van de heer P. Castermans, naar een ontwerp door de architecte Florent Vaes en Joan Coninck Westenberg uit 1913. Markante boogvelden met ranken op de bel-etage; verbouwde begane grond.

Nummer 45: meergezinswoning en achterliggende koffiebranderij met discrete art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van de koffiebrander Frans Rombouts, naar een ontwerp door de architect Karel Matthijs. Licht gemarkeerde poorttravee met opschrift "KOFFIEBRANDERIJ"; centraal balkon met gebogen balustrade. Bewaard houten schrijnwerk met typische roeden en smeedijzeren deurwaaier. Driekamerwoningen met keuken op de bovenverdiepingen; kleinere woonst en kantoor op de begane grond.

Nummers 47, 51 en 53: burgerhuizen of meergezinswoningen van het klassieke type, ontworpen door de architect Antoine Hertogs in 1912, respectievelijk in opdracht van 'encaisseur' Jan Van der Elst, politie-officier Winne en Jan Horreman. Nummer 47 onderscheidt zich door een asymmetrisch opzet met een balkon in de brede zijtravee; vernieuwd schrijnwerk en borstwering. Nummer 51 met axiaal opzet, heeft guirlandepanelen op de borstweringen en de fries, maar het centrale balkon is verwijderd; bewaard schrijnwerk. Nummer 53 met axiaal opzet en centraal balkon, onderscheidt zich door balustrades op de bovenverdiepingen; behouden inkomdeur, maar verwijderde balkonborstwering en panelen onder de kroonlijst.

Nummer 49: burgerhuis volgens de bouwaanvraag opgetrokken door de aannemer Pieter Hendrik Van Eyk, in opdracht van J. Dilis. Asymmetrisch opzet met de klemtoon op het brede zijrisaliet, gemarkeerd door een driezijdige houten erker met gebuikt ijzeren balkon; mozaïekpanelen in de fries en bewaard schrijnwerk.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1913#4084 (nummers 39-41), 1913#3833 (nummer 43), 1912#2031 (nummer 45), 1912#860 (nummer 47), 1912#886 (nummer 49), 1912#626 (nummer 51) en 1912#628 (nummer 53).

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Ensemble rijwoningen in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/194348 (geraadpleegd op )


Reeks burgerhuizen ()

Enkelhuizen van twee of drie traveeën en drie of vier bouwlagen, te dateren circa 1910. Kleurige bakstenen lijstgevels met dito banden in contrasterende kleuren, lisenen, rechthoekige en getoogde muuropeningen; nummers 45 en 53 met balkon, respectievelijk met balustrade en ijzeren leuning, nummer 47 met ondiepe houten erker en balkonnetje; inscriptie "Koffiebranderij" op puilijst van nummer 45.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Ensemble rijwoningen in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6880 (geraadpleegd op )