Teksten van Burgerhuis in neorococostijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6932

Burgerhuis in neorococostijl ()

Burgerhuis in neorococostijl gebouwd voor opdrachtgever Jacques Van Meerbeeck, naar een ontwerp uit 1911 door Jules Hofman als hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. Deze woning is met de gesloopte art-nouveauwoning Weismann (voorheen nummer 78) de meest bijzondere van de zes door Hofman ontworpen burgerhuizen, die Vooruitzicht vóór de Eerste Wereldoorlog aan de Jan Van Rijswijcklaan realiseerde (zie nummers 55, 70, 110 en 150). De huizen behoren tot het latere werk van de architect, die sinds midden jaren 1880 actief was, en omstreeks de eeuwwisseling in de wijk Zurenborg een belangrijke bijdrage leverde aan de Antwerpse art nouveau.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde. De rijk uitgewerkte topgevel met rond- en korfboogopeningen, heeft een parement van natuursteen en een plint van arduin. Het asymmetrische compositieschema met een brede hoofdtravee en een smalle deurtravee, stemt overeen met de indeling in hoofd- en nevenruimten van het interieur. De hoofdtravee is daarbij als risaliet gemarkeerd, met een driezijdige gebogen erker oplopend over de eerste twee bouwlagen, een balkon en een breed boogvenster hogerop, en een in- en uitgezwenkte geveltop met oeil-de-boeuf als bekroning. De drukke ornamentatie onder de vorm van cartouches, spiegels en consoles is ontleend aan 18de-eeuwse rocaillemotieven, die de sluitstenen, borstweringen, lekdrempels, waterlijsten, balkonposten en topstukken sieren. In het gevernist houten vensterschrijnwerk zijn eveneens rocaillemotiefjes verwerkt, net als in het sierlijke ijzersmeedwerk van de inkomdeur met bovenlicht, de balkonleuning en het integraal behouden voortuinhek.

Volgens de bouwplannen volgt de plattegrond de klassieke typologie van de burgerwoning, met op de begane grond een doorlopende suite van salon, eetkamer, veranda en terras, geflankeerd door de inkom, het trappenhuis en de keuken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#1339 en 1912#1139.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in neorococostijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/136057 (geraadpleegd op ).


Huis in neorococostijl ()

Rijk gedecoreerd enkelhuis in neorococostijl met driezijdige, gebogen erker, rondboogvensters, sierlijk ijzersmeedwerk voor deur, balkonleuning en afsluiting.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in neorococostijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6932 (geraadpleegd op ).