Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Hoelbeek
Straat Hoelbeekstraat
Locatie Hoelbeekstraat 91, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Thans U-vormige hoeve, gelegen op de hoek met de Rageveldstraat, de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, open aan de oostelijke zijde. De oudste weergave is die in de Atlas van de Buurtwegen (1845), als een langgestrekte hoeve op de plaats van het huidige woonhuis, met een haaks, losstaand dienstgebouw achteraan het erf, aan de zijde van de Rageveldstraat. Dit dienstgebouw verdween, doch het woonhuis behield zijn kern uit de eerste helft van de 19de eeuw: langgestrekt gebouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). De gevel aan erfzijde en straatzijde werden versteend, waarschijnlijk in 1891, datering aangegeven op de sluitsteen van de bakstenen, rondboogvormige inrijpoort (P.V.D./A.V..1891). De overige gevels bleven bewaard in wit overkalkt stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met lemen vullingen, op een bakstenen stoel. In de achtergevel kleine, rechthoekige houten kozijnen. De travee aan straatzijde is een opkamer: in de achtergevel (versteend over deze travee) is een mergelstenen plint zichtbaar met een keldervenster. De muuropeningen in de versteende gedeelten zijn getoogd en afgewerkt met baksteen.

Het poortgebouw werd zoals vermeld in 1891 toegevoegd, en verbindt het woonhuis met de ertegenover gelegen stallen aan de Rageveldstraat. De stalvleugel bestaat uit twee gedeelten: een vierkant gebouwtje vooraan, met aansluitend een langgestrekte vleugel van vakwerk. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Ondanks de bouwmaterialen van het voorste gedeelte (baksteen met mergelstenen speklagen en hoekbanden) is dit een constructie uit de tweede helft van de 19de eeuw, evenals het aansluitende gedeelte van vakwerk, met witgekalkte lemen vullingen. Vóór de zijgevel aan straatzijde bevindt zich een perelaar, achter het woonhuis een boomgaard.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoelbeek

Hoelbeek (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.