erfgoedobject

Magazijnen Montevideo

bouwkundig element
ID
6990
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6990

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pakhuis in eclectische stijl gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van ingenieur in stadsdienst Frans De Winter uit 1897. Als hoofd van de Dienst Haveninrichtingen ontwierp De Winter begin jaren 1900 ook het bedieningshuisje van de Nassaubrug en het Magazijn Godfried aan de Godefriduskaai. De bouw werd in april 1897 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de aannemer Gebroeders Van Horenbeeck, voor een bedrag van 331.000 Belgische frank. Aangevat op 3 mei waren de werken op 2 oktober 1897 voltooid. De definitieve oplevering volgde op 5 augustus 1899. In afwachting van de renovatie van het leegstaande pakhuis, werden in 2011 de volledige binnen- en dakstructuur gedemonteerd, en de gevelopstanden gestut.

De Magazijnen Montevideo beslaan het bouwblok gevormd door Kattendijkdok-Westkaai, Montevideostraat, Braziliëstraat en Limaplein. Opgetrokken op een rechthoekige plattegrond van 12.000 m², omvat het complex tweeëntwintig loodsen, individueel toegankelijk vanaf Kattendijkdok-Westkaai of Braziliëstraat. De loodsen vormen een geheel van elf parallel geschakelde beuken met een diepte van elk zeven traveeën, afgedekt door een shed- of zaagdak. De inwendige structuur bestaat uit een rasterstructuur van zestig gefundeerde pijlers, samengesteld uit stalen U-profielen en staalplaat met bout- en moerverbindingen. Deze dragen de stalen liggers en vakwerkspanten met diagonale en verticale wandstaven van het (halve) Polonceau-type, die de constructie van het shed- of zaagdak uitmaken. Daarvan zijn de nokken loodrecht op Kattendijkdok-Westkaai en Braziliëstraat gericht, met het hellend glasvlak aan de noordzijde. Het geheel is gevat binnen opstanden in baksteenbouw, met een gekasseide vloer, een houten dak en tussenwanden.

De westelijke en oostelijke langsgevels aan Braziliëstraat en Kattendijkdok-Westkaai bestaan uit een aaneenschakeling van elf manke tuitgevels volgens repeterend schema. De noord- en zuidgevels aan Limaplein en Montevideostraat vormen blinde kopgevels. Alle opstanden zijn opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband doorspekt met banden klampsteen. Blauwe hardsteen is gebruikt voor de plint en dekstenen, witte natuursteen voor speklagen, poortomlijstingen, sluitstenen en blinde schietgaten. De langsgevels worden geritmeerd door pilasters met lijstkapiteel, die de manke tuitgevels flankeren. Deze zijn opgedeeld in een kepervormig en een driehoekig spaarveld binnen lisenen, geaccentueerd door tandlijsten. De rondboogpoorten die telkens de middenas doorbreken, hebben negblokken tot aan de tussendorpel op gietijzeren consoles, en hogerop een geblokte archivolt met een sluitsteen waarop het loodsnummer onder een halve bol. De opgeklampte houten poortvleugels zijn voorzien van smeedijzeren beslag, en het bovenlicht van een radiale ijzeren tracering. Louter decoratieve, pseudo-schietgaten flankeren de poorten in de zijpenanten, en smeedijzeren sierankers accentueren de getuite geveltoppen die in het gevelontwerp acroteria dragen. Een omlopende houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Ook de blinde kopgevels worden geritmeerd door pilasters en rechthoekige spaarvelden geaccentueerd door tandlijsten, met een gekorniste houten kroonlijst als gevelbeëindiging. Latere doorbrekingen onder ijzeren I-balken.

  • Stadsarchief Antwerpen, dossier MA#82629, plannen 697#2600-2603.

Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Magazijnen Montevideo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6990 (Geraadpleegd op )