erfgoedobject

Gesloten hoeve van 1849

bouwkundig element
ID
700
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/700

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruime, gesloten hoeve van 1849 (sluitsteen poort), wat achteruitgelegen ten opzicht van de weg, en door een oprit ermee verbonden. De inplanting dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; in 1845 (Atlas van de Buurtwegen) bevond zich een semi-gesloten hoeve van dezelfde omvang op deze plaats; mogelijk is het huidige woonhuis er reeds afgebeeld, het kan dus iets ouder zijn dan de rest van de hoeve. De hoeve heeft thans een horeca-functie.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen, behalve voor het woonhuis), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een bakstenen korfboogvormige inrijpoort met kalkstenen imposten en sluitsteen in de noordelijke vleugel.

Woonhuis ten zuiden van het erf. Neoclassicistisch boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en twee en een halve bouwlagen; verhoogde begane grond met keldergaten. Rechthoekige vensters met kalkstenen latei en lekdrempel, voorheen beluikt op de benedenverdieping; halfronde, bakstenen zoldervensters. Rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting. Zijgevels met aandaken.

Stal ten oosten van het erf, voorzien van rechthoekige zolderluiken in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop, voorheen beluikt, en rechthoekige deuren in een vlakke kalkstenen omlijsting. De noordelijke vleugel met inrijpoort omvatte voorheen ook een stal, maar werd aangepast aan de horeca-functie, met wijziging van de muuropeningen aan erfzijde.

Dwarsschuur ten westen van het erf, voorzien van een bakstenen korfboogpoort met kalkstenen sluitsteen en imposten; een gelijkaardige veldpoort verzekert de doorrit naar de velden.

Ten westen van de hoeve bevindt zich nog de boomgaard.


Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996

Aanvullende informatie

De hoeve is omgeven door een boomgaard. Het perceel waarop de hoeve is gelegen is vandaag opgesplitst, maar was oorspronkelijk één perceel, zoals nog wordt weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1845). Desondanks bleef deze historische situatie vrij gaaf bewaard, op de recente aanleg van een parking ten noorden van de hoeve na. Het terrein is golvend en voornamelijk beplant met perelaars (Prunus). De oorspronkelijke perceelsgrenzen worden nog afgebakend door resten van meidoornhaag (Crataegus). Aan de straatzijde bevindt zich een kapel.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002060, Gesloten hoeve en omgeving (J. Gysselinck, 1999).
Auteurs : Declercq, Daan
Datum: 26-05-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve van 1849 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/700 (Geraadpleegd op 18-06-2021)