erfgoedobject

Brouwerij 't Damberd

bouwkundig element
ID: 70028   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70028

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Brouwerij 't Damberd
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij 't Damberd
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 1. Voormalige brouwerij - zogenaamd "BROUWERIJ 'T DAMBERD" cf. gezandstraald glas in het bovenlicht van de deur. De brouwerij heeft een erg belangrijke ligging net ten westen van en buiten de stadsomwalling en de beschermde Westpoort (Weststraat z.nr., beschermd als monument in 1939) met de Caesarsboom. De brouwerij werd voor het eerst vermeld in 1449 en bewaart zijn 17de-eeuws hooghuis. Het volume is alsdusdanig aangegeven op de Ferrariskaart van 1770-1778. Typisch voor deze oude bebouwing is dat ze terugspringt ten opzichte van de rooilijn en de 19de-eeuwse bebouwing van de Hogebrugstraat.

De brouwerij is opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

Beschrijving van de brouwerij.

Het 19de-eeuws herenhuis is alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak (mechanische pannen). Gereinigd parement van gele verankerde baksteen. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen onder strek, destijds beluikt op begane grond. In de linker zijgeveltop, bewaarde houten kozijnconstructie. Deels onderkelderde achterbouw onder verhoogd aansluitend lessenaarsdak. De links bij het huis aansluitende korfboogpoort werd afgebroken.

Bewaarde interieurindeling: gang met kamer links en rechts daarvan. Rechter kamer met bewaarde cementtegelen vloer, bewaarde plafondbepleistering met kooflijsten en bepleisterde moerbalk. Gezandstraald glas met naam van de brouwerij in het bovenlicht van de voordeur. Achterdeur met bewaard gezandstraald glas met brouwersembleem.

Rechts aansluitend, 17de-eeuws hooghuis of opkamergedeelte van twee traveeën. Gereinigde gele baksteenbouw blijkens oude prentbriefkaart (voor 1920) (wit)gekalkt boven gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen onder kopse laag; bewaarde houten kozijnconstructies, destijds witgeschilderd en beluikt. Gereconstrueerde gootlijst op klossen, steile dakhelling, voorheen met blauw- en roodgeglazuurde Vlaamse pannen (vervangen door mechanische pannen). De rechter zijgevel aan de omwalling gaat minimaal terug tot de 17de eeuw en is typisch voor de baksteenarchitectuur in de voormalige kasselrij Veurne: verankerde vrij gesloten bakstenen trapgevel met bekronende uitkragende topzuil. In de top, rechthoekige muuropening onder kopse laag en houten latei, gevat in een geprofileerde korfboogomlijsting op afzaat. Houten kruiskozijn met naar binnen draaiende luiken.

Interieur met twee bewaarde moerbalken met uitgewerkte, geprofileerde balksleutels. Oude schouw afgebroken. Bewaarde kapconstructie van twee samengestelde en getelmerkte gebintes (schaar- en nokgebintes).

Langs de omwalling, aansluitend brouwerijgebouw, alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Donkere baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op het opkamergedeelte), de halve verdieping is recent vernieuwd. Bewaarde houten kozijnconstructies.

Op het erf, 19de-eeuws schuurtje onder pannen zadeldak, geïncorporeerde stalling (nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen ca. 1843).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, fotoarchief.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/ 00426.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS, fototheek, prentbriefkaarten.

DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 32.

DEVLIEGHER L. en GOOSSENS M., Vensters in West-Vlaanderen, in Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen, deel 1, afbeelding 98.

L' Yser et la Côte Belge, in Guides Illustrés Michelin des champs de bataille, Michelin & Cie, Clermont-Ferrand, 1920.

RAMBOER K., Baksteenarchitectuur in de Kasselrij Veurne voor 1650. Ontstaan en Techniek. Betekenis van de Abdij "Ter Duinen". Toepassing in Burgerlijke Gebouwen, Universiteit Gent, 1973, onder meer p. 235 (onuitgegeven proefschrift Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde).

VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK S. e.a., De Westhoek. Tussen de IJzer en het kanaal van Duinkerke, Afdeling Monumenten en Landschappen, 1995, p. 58.

VANDERGUCHT H., Loo illustre, son origine, notice historique..., Veurne, 1907, p. 26, p. 68. (Plan van 1813).


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Brouwerij 't Damberd [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70028 (Geraadpleegd op 24-05-2019)