erfgoedobject

Burgerhuis met winkelpui

bouwkundig element
ID: 70033   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70033

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Burgerhuis: winkelpui
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis met winkelpui
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 16. Burgerhuis met markerende winkelpui. Het huis dateert van ca. 1905. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het perceel van Hogebrugstraat nr. 16 wordt door 'Loo de gemeente' in 1877 bouwklaar gemaakt en geleidelijk aan verkaveld. Hierbij wordt de rooilijn ietwat naar achteren opgeschoven en rechtgetrokken. In 1905 verkoopt de gemeente een stuk van het perceel C 24 P aan 'Basseyn-Louwers Gustaaf, pasteibakker Loo' (cf. jaartal "1904" in baksteen van de achtergevel). Deze bouwt het huidige volume aan de straat. In 1918 overlijdt deze 'Basseyn-Lauwers Gustaaf' en wordt het huis eigendom van zijn weduwe, 'winkelierster', die het op haar beurt in 1924 verkoopt aan 'Basseyn-Doom Valier, bakker, Loo'.

Beschrijving. Geelbakstenen lijstgevel afgelijnd door gootlijst op uitgewerkte klossen. Het mansardedak (leien en mechanische pannen) wordt onderbroken door uitgewerkte houten dakkapellen. Getoogde muuropeningen in geriemde omlijsting, bewaard houtwerk met T-indeling. Houten witgeschilderde winkelpui (cf. infra). Brede poort waarboven laaddeur. De winkelpui is erg verzorgd en was oorspronkelijk bedoeld voor de pasteibakkerij. Tweeledige pui met links winkeldeur, bereikbaar via arduinen tredes, en rechts breed winkelraam. De pui wordt geleed door drie pilasters met spiegels en knopmotieven. De pilasters worden doorgetrokken in de gecementeerde plint met diamantkoppen en in het hoofdgestel van de winkelpui. De pilasters zijn bekroond met florale topstukken. Het houtwerk is witbeschilderd. Ook het houten rolluik met zwengelsysteem is bewaard.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan, sectie C, 1ste blad.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr. 1877/4, nr.1905/4 (telkens in combinatie met staat 223).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212, art. 1138 en 1384.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis met winkelpui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70033 (Geraadpleegd op 20-05-2019)