Burgerhuis met winkelpui

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Hogebrugstraat
Locatie Hogebrugstraat 16, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met winkelpui

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: winkelpui
gelegen te Hogebrugstraat 16 (Lo-Reninge)

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen, winkels
Dateringvóór WO I

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 16. Burgerhuis met markerende winkelpui. Het huis dateert van ca. 1905. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het perceel van Hogebrugstraat nr. 16 wordt door 'Loo de gemeente' in 1877 bouwklaar gemaakt en geleidelijk aan verkaveld. Hierbij wordt de rooilijn ietwat naar achteren opgeschoven en rechtgetrokken. In 1905 verkoopt de gemeente een stuk van het perceel C 24 P aan 'Basseyn-Louwers Gustaaf, pasteibakker Loo' (cf. jaartal "1904" in baksteen van de achtergevel). Deze bouwt het huidige volume aan de straat. In 1918 overlijdt deze 'Basseyn-Lauwers Gustaaf' en wordt het huis eigendom van zijn weduwe, 'winkelierster', die het op haar beurt in 1924 verkoopt aan 'Basseyn-Doom Valier, bakker, Loo'.

Beschrijving. Geelbakstenen lijstgevel afgelijnd door gootlijst op uitgewerkte klossen. Het mansardedak (leien en mechanische pannen) wordt onderbroken door uitgewerkte houten dakkapellen. Getoogde muuropeningen in geriemde omlijsting, bewaard houtwerk met T-indeling. Houten witgeschilderde winkelpui (cf. infra). Brede poort waarboven laaddeur. De winkelpui is erg verzorgd en was oorspronkelijk bedoeld voor de pasteibakkerij. Tweeledige pui met links winkeldeur, bereikbaar via arduinen tredes, en rechts breed winkelraam. De pui wordt geleed door drie pilasters met spiegels en knopmotieven. De pilasters worden doorgetrokken in de gecementeerde plint met diamantkoppen en in het hoofdgestel van de winkelpui. De pilasters zijn bekroond met florale topstukken. Het houtwerk is witbeschilderd. Ook het houten rolluik met zwengelsysteem is bewaard.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan, sectie C, 1ste blad.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr. 1877/4, nr.1905/4 (telkens in combinatie met staat 223).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212, art. 1138 en 1384.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hogebrugstraat

Hogebrugstraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.