Burgerhuis Camerlynck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Hogebrugstraat
Locatie Hogebrugstraat 27, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Camerlynck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 27. Burgerhuis Camerlynck in zijn huidige vorm uit het laatste kwart van de 19de eeuw, destijds drukkerij en woning van rijksveearts (cf. bordjes). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bakstenen lijstgevel afgelijnd door kroonlijst op klossen, pannen zadeldak. Gevelritmering d.m.v. pilasters en spiegels. Vernieuwd houtwerk volledig naar oud model: T-ramen, persiennes, rondboogvenstertje in rechter zijgevel. Lagere poortdoorgang.

Het huidige huis heeft wellicht nog een kern die tot voor 1835 terugklimt, maar heeft weliswaar ingrijpende verbouwingen ondergaan. Een eerste ingrijpende wijziging van de configuratie vindt plaats in 1879, wanneer het huis in het bezit is van 'Bodet-Butaye, Guillelmus, landbouwer Loo'. Achter het hoofdvolume aan de straat verschijnen talrijke bijgebouwen in een nagenoeg vierkante opstelling. Het is echter zeer twijfelachtig of deze ook pas van 1879 dateren, vermits de staat 223 vermeldt 'erreur de configuration'. De 'boerderij' wordt in 1881 verkocht aan 'Dugardin-Dewitte Henri vetweider Loo', die het gebouw aan verschillende bouwcampagnes onderwerpt. In een eerste fase (1882) sloopt hij bijna alle bijgebouwen en laat hij de haakse vleugel aan de oostzijde in noordelijke richting uitbreiden. In 1884, laat de staat 223 geen twijfel bestaan over de aard van de tweede fase, waarbij het volume aan de straat herbouwd wordt: 'reconstruction totale; changement de limite avec la rue'. De kleine rooilijnverspringing op de mutatieschets laat vermoeden dat de gevel inderdaad volledig opnieuw werd opgetrokken. Het gebouw werd bovendien in noordelijke richting uitgebreid en een klein deel van de haakse vleugel aan de oostzijde werd gesloopt. In 1895 volgt dan een derde campagne waarbij de haakse vleugel gesloopt wordt en vervangen wordt door een vleugel achteraan op het perceel evenwijdig met het hoofdvolume. In 1941 gaat het huis over op 'Dugardin Michel zonder beroep te Gent', die het in 1947 van de hand doet aan 'Camerlynck-Fonteyne veearts Lo'.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan, Sectie C, 1e blad.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr.1879/6, nr. 1882/2, nr. 1884/4, nr. 1895/3 (telkens in combinatie met staat 223).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212, art. 649 en 963, art. 963 en 1415.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hogebrugstraat

Hogebrugstraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.