erfgoedobject

Historische hoeve

bouwkundig element
ID: 70044   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70044

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Historische hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Historische hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* Hogebrugstraat nr. 32. Historische hoeve licht achteringelegen tegenover de zuidzijde van de straat, waarvan het boerenhuis en de voortuin opgenomen zijn in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

De beboomde tuin aan de straatzijde is afgezet met een ijzeren hekwerk op bakstenen muurtje. De hoeve is als site met omringende boomgaard reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met een viertal losse bestanddelen. Het volume van het huidige boerenhuis is reeds aangeduid. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) aangegeven met het boerenhuis ten noorden van het erf, in het verlengde hiervan een vrijstaand nutsgebouw, ten westen van het erf een nutsgebouw. Ten zuiden van het erf, een vierkant volume, mogelijk was dit een zogenaamde "mikke" of kleine bergschuur. In 1873 (cf. mutatieschets) wordt het vierkant volume ten zuiden uitgebreid en krijgt het boerenhuis een kleine uitbreiding ten westen (de keuken onder lessenaarsdak). In 1877 wordt er een rosmolen gebouwd op het erf (later weer afgebroken). In 1885 wordt het boerenhuis aan de achterzijde uitgebreid met een smal nutsgebouw (op vandaag opnieuw afgebroken). Tussen 1909 en 1957 wijzigt de erfconfiguratie drastisch: het nutsgebouw in het verlengde van het boerenhuis en ook dat achteraan bij het boerenhuis aansluitend worden afgebroken. Nieuwe stallingen worden gebouwd, onder meer de nog bestaande stalling ten oosten van het erf. Laatst genoemde stalling werd wellicht in de jaren 1920 opgetrokken. Op de plaats van de mikke (?) staat nu een open loods uit de jaren 1950 (mogelijk met deels bewaarde muurrestanten).

Beschrijving van de hoeve.

Ten noorden van het erf, boerenhuis met 18de-, mogelijk 17de-eeuwse kern cf. het opkamergedeelte onder een hogere dakoverstek aan de erfzijde en de steile zadeldaken, in het bijzonder van de opkamer. De manke zadeldaken zijn gedekt met rode Vlaamse pannen aan de erfzijde, en blauwe aan de straatzijde. Rode verankerde baksteenbouw (cf. linker zijgevel) met 19de-eeuws parement met polychrome natuursteenimitatie met doorgetrokken banden en hoekkettingen. De polychromie is het gaafst bewaard onder de dakoverstek (rode oker en bruin).

Erfgevel van vijf traveeƫn (dubbelhuis) + drie opkamertraveeƫn. Rechthoekige muuropeningen onder strek met uitgewerkte sluitsteen. Deur in een geriemde omlijsting met druiplijst. Bewaard witgeschilderd tweeledig houtwerk met rolluikkasten. Kelderraam als kozijnconstructie met diefijzers, onder korfboog. Twee kelderramen in de straatgevel. Rechter zijgevel: getoogd laadvenster in een geriemde omlijsting (gevelveld), rechthoekig kelderluik. In het gevelveld van de linker zijgevel, kozijnramen gevat in korfboognis. Tegen de linker zijgevel aan is een nutsgebouw (keuken) aangebouwd onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen), aan de straatzijde (voortuin) afgewerkt met gekanteelde muur. De naar de straat gerichte gevel (voortuin) heeft eenzelfde parement. Bewaard houtwerk en een beglaasde paneeldeur met bovenlicht.

Interieur. De interieurindeling is sterk aangepast (trap en gang), doch de oorspronkelijke balkenstructuur is gaaf bewaard. Samengestelde balkenlaag van moer- en kinderbalken, mooi uitgewerkte moerbalken met velling. Kelder met bewaarde samengestelde balkenlaag en kelderluiken. Oorspronkelijk was de kelder ook vanuit het huis bereikbaar cf. dichtgemetselde deur. Bewaarde kapconstructie met samengestelde spanten van schaar- en nokgebintes (getelmerkt, pen- en gatverbindingen).

Geelbakstenen nutsgebouwen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, onder meer stalling ten oosten van het erf.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan, sectie C, 1ste blad.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr. 1873/ 17, nr. 1877/ 7, nr. 1884/ 5, 1885/ 4, 1909/ 7.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Historische hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70044 (Geraadpleegd op 24-05-2019)