erfgoedobject

Hoeve Gulden Vlies

bouwkundig element
ID: 70051   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70051

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Gulden Vlies
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Gulden Vlies
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kruisstraat nr. 4. Hoeve zogenaamd "GULDEN VLIES", cf. houten naambord. Achterin gelegen historische hoeve met losse lage bestanddelen in L-vormige opstelling rondom begraasd erf. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en met een identieke configuratie op het primitief percelenplan (ca. 1835).

Ten noorden van het erf, boerenhuis naar verluidt uit het laatste kwart van de 18de eeuw (cf. vroegere jaarsteen laatste kwart van die eeuw) en als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Verankerde gele baksteenbouw met aflijnende tandfries onder steil pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). In de eerste helft van de 20ste eeuw aan de westzijde uitgebreid met één travee onder doorlopend zadeldak. Erfgevel van oorspronkelijk vier traveeën en twee rechter opkamertraveeën. Laat 19de-eeuws schrijnwerk met aangepaste getoogde muuropeningen onder baksteenstrek. Ter hoogte van de opkamer bewaarde 18de-eeuwse muuropeningen en deels ook houtwerk: rechthoekige vlakke muuropeningen met bewaarde witgeschilderde kloosterkozijnen (schuiframen) en verdiepte kelderopening onder dubbele rollaag (steekboog) met bewaard bolkozijn en houten spijlen. Rechter zijgevel: puntgevel met muurvlechtingen en hoogopgaande schoorsteen; op zolderhoogte twee verdiepte korfbogige muuropeningen met beluikte kloosterkozijnen en bewaard hang- en sluitwerk. Achtergevel met laat-19de-eeuws schrijnwerk in dito muuropeningen als bij de erfgevel en identieke kelderopening.

Interieur. Ruime kelder met witgeschilderd bakstenen gewelf met gordelboog en vloer in Boomse tegels. Indeling van het gelijkvloers: twee opeenvolgende woonkamers en aansluitende opkamer; achteraan de woonkamers twee kleinere slaap(?)vertrekken. Bewaarde balkenzolderingen, bestaande uit moerbalken (vellingkant) en ingewerkte kinderbalken; stroken binnendeuren in kozijnconstructie met bewaard hang- en sluitwerk. Centrale kamer met eenvoudige schoorsteenmantel (marmerimitatie) geflankeerd door twee ingebouwde wandkasten met eikenhouten paneeldeuren. Opkamer - thans in twee ruimtes verdeeld - met eenvoudige houten schoorsteenmantel. Zolder: gordingenkap geschraagd door vijf getelmerkte gebintes (samenstel van schaar - en nokgebint).

Ten oosten en in het verlengde van het boerenhuis stond oorspronkelijk een rosmolen van 1879 cf. mutatieschets. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw echter sterk verbouwd. Thans gesloopt (oktober 2002).

Ten oosten van het erf, dwarsschuur onder zadeldak (nok // straat) met overstekende dakrand. Als volume voor het eerst aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835). Oorspronkelijk opgetrokken in stijl- en regelwerk op een bakstenen voeting met horizontale gepotdekselde beplanking. Strooien dakbedekking naar verluidt ca. 1910 vervangen door de huidige Vlaamse pannen.

Volledig versteende erfgevel (vervanging van de stijlenwand door een geelbakstenen muur, in de eerste helft van de 20ste eeuw). Achtergevel in grotendeels bewaard stijl- en regelwerk met getelmerkte stijlen en horizontale beplanking. Zijgevels: verankerde geelbakstenen puntgevels met uilengat; rechter zijgevel met segmentbogig laadluik. Bewaarde stroken schuurpoorten op houten scharnierstel; winket met smeedijzeren hengsels.

Bewaarde balkenstructuur met ter hoogte van de poortdoorgang een bewaarde 'pui' verbonden d.m.v. andreaskruisen met bovenliggende ankerbalk. Diverse inscripties met talrijke dateringen waarvan de vroegste terugklimt tot 1831. Nagenoeg intacte gordingenkap. Links van de poortdoorgang: twee aardgebintes met blokkelen en aansluitend nokgebint. Rechts van de poortdoorgang: een tiental gebintes samengesteld uit een ankerbalkgebint met schaargebint en nokgebint.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1879/47 en 1944/25.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Gulden Vlies [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70051 (Geraadpleegd op 23-05-2019)