Brouwerij Verlende

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 3, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Verlende

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nu hotel zogenaamd "OUDE ABDIJ LO" gaat terug op de voormalige 19de-eeuwse brouwerij Verlende (nu zwaar verbouwd), op een luchtfoto uit de jaren 1980 nog met hoge moutast. Bewaard ijzeren hekken aan de straat, toegangsdreef met oude linden. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De site van deze brouwerij gaat terug op een woongedeelte van de abdij aangeduid op een schilderij van de Sint-Pietersabdij uit 1648 (kopie).

  • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, fototheek, prentbriefkaarten.
  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 40.
  • VANACKER J., Lo in de Late Middeleeuwen, in Lo, Parel van de Westhoek, 1089-1989, s.l., 1990, p. 20 (luchtfoto), p. 29 (afbeelding schilderij 1648).

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Stadskern Lo

Breydelstraat, Gravestraat, Hogebrugstraat, Markt, Noordstraat, Ooststraat, Oude-eiermarkt, Rozestraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.