19de-eeuwse nutsgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse nutsgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

19de-eeuwse nutsgebouwen vermoedelijk horend bij de voormalige brouwerij Verlende, op een foto uit de eerste helft van de 20ste eeuw nog met ronde schoorsteen. Verankerd roodbakstenen volume van anderhalve bouwlaag onder steil pannen zadeldak (Vlaamse pannen), aansluitend lager volume met schuifpoort. Witgekalkte straatgevel. Links van dit gebouw, gekasseide erftoegang naar de site van de voormalige abdijhoeve met de * duiventoren, en aansluitende tuinmuur onder ezelsrug. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, foto's op de website (niet gedateerd, foto van de Noordstraat vermoedelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw).

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Stadskern Lo

Breydelstraat, Gravestraat, Hogebrugstraat, Markt, Noordstraat, Ooststraat, Oude-eiermarkt, Rozestraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.