Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij: duiventoren
gelegen te Noordstraat zonder nummer (Lo-Reninge)

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1957.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beschrijving

Site met duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo), toren beschermd als monument bij K.B. van 06.07.1957. Gelegen binnen het stadsgezicht van Lo (beschermd bij M.B. van 23.11.1994).

Duiventoren van 1710, zie metselaarstekens in witte baksteen, behorend tot de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij. Volgens de overlevering opgericht door de monniken als geschenk voor hun pas verkozen abt Patricius Fraeys tijdens zijn reis naar Rome. Gerestaureerd in 1913 naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Opmeting in het kader van de "Mission Dhuicque" in 1917. Tweede restauratie in 2000.

Achthoekige duiventoren in gele baksteen van drie bouwlagen onder met leien beklede torenhelm, aanzettend op een geprofileerde bakstenen kroonlijst, voorzien van vier dakkapellen met vier rijen van drie uitvlieggaten en bekroond met windvaan. Eerste en tweede bouwlaag gekenmerkt door twee tegenover elkaar geplaatste getoogde deuropeningen voorzien van uitspringende bakstenen omlijsting met oren en ronde waterlijst. In derde bouwlaag, twee liggende ovale oculi met vooruitspringende bakstenen omlijsting en ijzeren roedeverdeling en twee dito blinde oculi. Naast reeds vermelde datum ook nog andere metselaarstekens in witte baksteen, resp. hart- en andreaskruisvormig.

Benedenverdieping oorspronkelijk ingericht als varkenshok, zie lage smalle rondbogige opening onder rollaag. Bovenliggende verdieping voorzien van 1132 bakstenen nesthokjes, bereikbaar via een eikenhouten schuine ladder bevestigd aan een ronddraaiende centrale galg.

Ten oosten van de duiventoren, achteringelegen sterk verbouwd voormalig hoevebestanddeel van de Sint-Pietersabdij, in 1917 opgemeten in het kader van de "Mission Dhuicque". E. Dhuicque noemt het gebouw een pachthoeve van de abdij van Lo. In 1917 zijn de sporen van rondbogige muuropeningen (tien traveeën) traceerbaar volgens opmetings- en reconstructietekening van Dhuicque en oude prentbriefkaart, wat doet veronderstellen dat het oorspronkelijk om een groot wagenhuis van de abdij ging. De bogen zijn in 1917 echter ingevuld en doorbroken door de stal- en huismuuropeningen, onder meer opkamertraveeën.

De bestaande toestand bij een bouwplan van 1996 (architect C. Matthys, Lo) geeft een ruïneuze toestand weer (enkel nog muren). Daarop volgt een harde renovatie met enige referentie aan het oorspronkelijke volume.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 432.
  • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, fototheek, prentbriefkaarten.
  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 41.
  • STIJNEN H., e.a., Het verwoeste gewest 15/18. Mission Dhuicque, Brugge, 1985, p. 140.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Stadskern Lo

Breydelstraat, Gravestraat, Hogebrugstraat, Markt, Noordstraat, Ooststraat, Oude-eiermarkt, Rozestraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.