Kapelanie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Oude-eiermarkt
Locatie Oude-eiermarkt 9, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelanie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beschrijving

* Oude-eiermarkt nr. 9/ Noordstraat. Voormalige kapelanie, nu gemeentehuis, opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De kapelanie werd oorspronkelijk in 1630 gebouwd, als gastenverblijf en kapelanie van de Sint-Pietersabdij. Zware beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd n.o.v. de architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende).

Baksteenarchitectuur met historiserende en regionalistische inslag cf. onder meer de houten kozijnconstructies (vervangen door p.v.c.) gevat in een tudor- of korfboognis, de uitkragende gootlijst op klossen en de getrapte zijgevels.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, aansluitende linker travee onder lager zadeldak. Zijgevels uitgewerkt met trap- en puntgevels met uitgewerkte schoorsteentraveeën. De oorspronkelijke witgeschilderde kruiskozijnen op afzaat met kleine roedeverdeling zijn vervangen door p.v.c. Deur in tudorboognis, bereikbaar via trapje van drie tredes, erboven aediculanis met beeld Sint-Pieter met sleutel in de hand als verwijzing naar de Sint-Pietersabdij.

De rechter zijgevel aan de Noordstraat bewaart wellicht sporen van de oorspronkelijke 17de-eeuwse constructie. Hierbij sluit een lager volume onder plat dak aan (jaren 1970), afboording d.m.v. kantelen. Bewaarde bolkozijnen, gevat in tudorboognis.

NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.

TERMOTE J., Het stadhuis van Lo-Reninge. Bouwhistorische opname, s.l., 2002.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude-eiermarkt

Oude-eiermarkt (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.