erfgoedobject

Slopgatsluis en Slopgathevel

bouwkundig element
ID
70109
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70109

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rabbelare z.nr. Zogenaamde "Slopgatsluis" en "Slopgathevel", cf. "Eclusette/Siphon Slopgat" (kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1883). Geheel van schutsluis met bovenliggende segmentboogvormige bakstenen brug en hevel gelegen ter hoogte van de samenvloeiing van de Lovaart en de Slopgatvaart.

Bij belangrijke infrastructuurwerken aan de Lovaart in 1869/1870 - met als doel haar afvoercapaciteiten te verhogen in functie van een snellere afwatering van de Boven-IJzer en een betere bevaarbaarheid - dienen ook de volledige omringende waterwegen en waterhuishouding te worden aangepast. Vooral de bedijking van de Lovaart vereist ingrijpende aanpassingen: om de scheepvaart op de Slopgatvaart (vnl. bietentransport) nog mogelijk te maken wordt een schutsluis aangelegd en een hevel zorgt ervoor dat het overtollige water ten westen van de Lovaart via de Kollaertshillebeek nu onder de Lovaart langs de Slopgatvaart wordt afgevoerd.

Schutsluis. Gladde sluis van 1869/1870 met geelbakstenen kom van 3 op 22 m met arduinen dekstenen, hoekblokken, boventanden en aan beide uiteinden arduinen schotbalksponningen. Oorspronkelijk afgesloten met twee houten puntdeuren, waarbij enkel de buitendeuren (oostzijde) volledig bewaard bleven: houten puntdeuren met d.m.v. tand en heugel bediende doorlaatkleppen (één per vleugel, type glijschuiven). De bediening van de deuren gebeurde d.m.v. horizontale heugelstangen bediend door houten kaapstanders (eveneens enkel ter hoogte van de buitendeuren bewaard).

Slopgathevel. Hevel van 1869/1870 bestaande uit twee cilindervormige buizen met houten wanden opgebouwd uit balken en ijzeren hoepels. Ten oosten geelbakstenen muurwerk met arduinen afgeronde hoekblokken en dekstenen. Recent verhoogd.

De "Slopgatbrugge" cf. kaart Ph. Vandermaelen (1850) is een recente brug over het sluizencomplex ter vervanging van een ouder exemplaar waarbij enkel de oorspronkelijke schamppalen werden gerecupereerd.

TERMOTE J. & HIMPE K., Cultuurhistorische inventarisatie watergebonden bouwkundig erfgoed, Advies inzake conservering, restauratie en eventuele reconstructie in het kader van het landinrichtingsproject 'DE WESTHOEK', 2001, p. 61 en p. 113-114.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slopgatsluis en Slopgathevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70109 (Geraadpleegd op 26-02-2021)