erfgoedobject

Donderhoeve en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

bouwkundig element
ID
70115
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70115

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reningesteenweg nrs. 12, + 14. Historische hoeve, naar verluidt genaamd "Donderhoeve", gelegen in de landschappelijk gaaf bewaarde omgeving tussen de IJzer ten zuiden en de Grote Beverdijkvaart ten Noorden met voornamelijk lage, natte weiden (aansluitend bij de Reningse IJzerbroeken). Als site reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843).

Achteringelegen hoeve met lage losstaande bestanddelen. De erftoegang is geflankeerd door twee knotlindes en rechts kapelletje.

De kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost der bedrukten wordt voor het eerst aangeduid op een kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1883. Ze wordt voor het eerst in het kadaster geregistreerd in 1889, echter met vermelding 'plus de 15 ans' in de kantlijn van de staat 223. Mogelijk dateert de kapel dus van ca. 1874.

Het is een eenvoudig witgeschilderd bakstenen kapelletje onder zadeldak (mechanische pannen) afgewerkt met overkragend windbord. Straatgevel met korfboogopening, verdiept in accoladeboognis. De zijgevels zijn uitgewerkt met een fries en een klein spitsboogvenstertje. Eenvoudig altaar met onder meer beeld Onze-Lieve-Vrouw met kind en opschrift: "O.L.V. TROOST DER BEDRUKTEN BID VOOR ONS". Het altaar is van de bidruimte afgesloten door een beglaasde vleugeldeur met spijlen.

De lindes behoren tot de soort van de Hollandse linde (vermoedelijk Tilia Vulgaris Hayne). Afgaande op de stamomtrek is het niet onwaarschijnlijk dat ze geplant zijn bij de bouw van de kapel. De kruinen van de lindebomen, die ooit gekandelaard zijn, markeren dan ook het voor de rest boomarme gebied.

Ten noorden van het erf, verbouwd witgeschilderd boerenhuis onder zadeldak (nok // straat) met oudere kern, cf. opkamer onder verhoogd zadeldak, muurvlechtingen en bewaarde kozijnconstructies ter hoogte van de kelder.

Ten oosten van het erf, stalling onder zadeldak (golfplaten) met houten beplanking op bakstenen plint. Mogelijk terugklimmend tot 18de eeuw cf. volume reeds aangegeven op de Ferrariskaart en de constructietechniek: samenstel van ankerbalk-, schaar-, en nokgebint, alsook strokendeur met accoladescharnieren. De overige nutsgebouwen ten zuiden en westen werden afgebroken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1889/21 en staat 223.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Donderhoeve en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70115 (Geraadpleegd op 12-06-2021)