Westpoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Weststraat
Locatie Weststraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Westpoort

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Westpoort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Weststraat z.nr. Zogenaamde "Westpoort" beschermd als monument bij K.B van 20.02.1939 en opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Enige restant van de vroegere stadversterkingen van het middeleeuwse Lo, die in 1581-1582 op last van de hertog van Anjou en de Prins van Oranje werden geslecht. Dit type stadspoort gaat terug op de tweede helft van de 14de eeuw en kan in verband worden gebracht met de versterkingsgolf onder de Bourgondische hertogen n.a.v. van de dreigende Engelse inval in Kust-Vlaanderen na 1385. In tegenstelling tot de stadsversterkingen van Veurne, Ieper en Nieuwpoort, werden te Lo wellicht enkel de vier stadspoorten 'versteend'.

Bakstenen poortgebouw ietwat naar voor in de wal geplaatst, bestaande uit: doorgang onder korfboog met schuinaflopende kantelen en geflankeerd door twee gesloten achthoekige torens, voorzien van spleetvormige schietgaten en net onder de dakrand een achttal kleine rechthoekige raamopeningen; 'negatieve' sporen in de noordelijke toren aan de stadzijde wijzen wellicht op een winket. Sedert de restauratie van 1852 vervangen de met leien beklede torenspitsen een koepelvormige bekroning in baksteen. In 1990 voor de tweede maal gerestaureerd.

Aan de voet van de stadspoort: eeuwenoude taxus, zogenaamd "Caesarsboom", genoemd naar de legende waarbij Julius Caesar tijdens zijn doortocht naar Brittannië zijn paard aan deze taxus zou hebben vastgebonden (cf. infra Weststraat z.nr.).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 429.

TERMOTE J. & VANACKER J., Het landschap rond Lo en het ontstaan van de stad, in Lo, Parel van de Westhoek 1089-1989, s.l. , 1990, p. 19.

VANDERGUCHT H., Loo illustre, son origine, notice historique..., Veurne, 1907, p. 20 en 70.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weststraat

Weststraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.