Caesarsboom, eeuwenoude taxus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Weststraat
Locatie Weststraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Caesarsboom, eeuwenoude taxus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

*Weststraat z.nr. Zogenaamde "Caesarsboom", opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bij de "Westpoort" op de overgang tussen de Weststraat en de Hogebrugstraat staat de eeuwenoude Taxus (Taxus baccata). "Caesarsboom" genoemd naar de legende waarbij Julius Caesar tijdens zijn doortocht naar Brittannië zijn paard aan deze Taxus zou hebben vastgebonden en zich bij de boom te rusten gelegd hebben.

De 'Caesarslegende' ontstond in de 17de eeuw. De geschiedschrijvers J. Marchant, O. Vredius en J. Malebranque schrijven eind 16de eeuw dat er op de huidige markt van Lo een Romeinse kampplaats zou zijn geweest (dit is archeologisch niet bewezen). J.B. Gramaye, historiograaf van de aartshertogen Albrecht en Isabella schrijft in 1612 voor het eerst dat Caesar te Lo voorbijkwam. Zo ontstond de legende dat hij er zijn paard aan de Taxus vastbond.

Over het Romeinse verleden van Lo is het laatste woord nog niet gezegd. Alleszins werd het hoger gelegen zandleemgebied rond Lo - dat reeds tijdens het Mesolithicum bewoond was - in de Romeinse periode verkaveld. Dit verkavelingsschema zou ook duidelijk aanwezig zijn in het stratennet en de basisparcelering van de stad Lo (in de hoofdstraten en het vierkante Marktplein).

J. Chalon vermeldt in zijn "Merkwaardige bomen" van 1924 dat zich hier reeds in 1050 een Venijnboom bevond bij de toegangsweg tot het kasteel van graaf Willem van Lo.

In 1914 illustreert de plaatselijke historicus H. Vandergucht zijn werk "De Dixmude à Bergues par Loo et Hondschoote" ( p. 72) met een schilderij van het einde van de 18de eeuw waarop de Venijnboom reeds in volle wasdom staat afgebeeld naast de Westpoort. Daar de huidige leeftijd rond 250 jaar kan geschat worden. De boom bij de poort op het 18de-eeuwse schilderij is dus wellicht een voorganger van de huidige Taxus.

In 1914 vermeldt Vandergucht dat de boom in zijn tijd reeds een opgemetste stam had. Dit wordt in 1924 bevestigd in het werk van Chalon. Op oude prentbriefkaarten ziet men ook dat de boom reeds met ijzeren staven is ondersteund. In 1924 bedroeg de omtrek 2,45 m. Ca. 1989 had de stam een omtrek van 2,80 m en een kroonbreedte van ca. 7 m. De boom was van bandijzers voorzien.

In 1989 vond een restauratie van de boom plaats in het kader van het programma bouwkundig erfgoed van de Koning Boudewijnstichting.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 429.

Merkwaardige bomen in Vlaanderen, Brussel, 1989, p. 22.

CHALON J., Merkwaardige bomen, s.l.,1924, p. 22.

TERMOTE J., VANACKER J., Het landschap rond Lo en het ontstaan van de stad, in Lo, Parel van de Westhoek 1089-1989, s.l. , 1990, p. 19.

VANDEPUTTE O. (red.), Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten, Tielt, 1995.

VANDERGUCHT H., Loo illustre, son origine, notice historique..., Veurne, 1907, p. 20 en 70.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weststraat

Weststraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.