Hoeve, heropgebouwd in de jaren 1920

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Noordschote
Straat Noordschoteplein
Locatie Noordschoteplein 13, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve, heropgebouwd in de jaren 1920

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Noordschoteplein nr. 13. Hoeve ten (zuid)oosten van de kerk gelegen, heropgebouwd in de jaren 1920. Gaat terug op een hoevesite met vrij gesloten opstelling die reeds aangeduid is op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief percelenpan (circa 1835). In het boerenhuis, wapenschild met jaartal 1681 en devies. De cirkelvormige omwalling ten oosten van de hoeve is voor het eerst aangeduid op het laatst genoemd plan en is nog voor tweederden aangegeven op het huidig kadasterplan.

Inslag van de traditionele streekgebonden baksteenarchitectuur cf. de als tuitgevels uitgewerkte aandaken met vlechtingen, de klimmende dakkapellen en de steunberen, de witbeschilderde houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en beluikte benedenvakken.

Inplanting: ten westen van het erf, L-vormig boerenhuis, ten oosten van het erf, L-vormige stalling.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Noordschoteplein

Noordschoteplein (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.