Wegkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Burgweg
Locatie Burgweg zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Wegkapel

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgweg nr. +17 (tussen het huis aan Burgweg nr. 17 en de erfoprit naar Burgweg nr. 18). Wegkapel ca. 1956 door de gemeente heropgericht (cf. mutatieschets) na sloping van de kapel op het kruispunt van de Burgweg en de Vaartstraat iets verderop (de oorspronkelijke kapel alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan). Of de kapel identiek heropgebouwd is kan niet nagegaan worden bij gebrek aan iconografisch materiaal. Alleszins werd het grondplan gewijzigd: van een plan met driezijdige apsis naar een rechthoekig grondplan.

Beschrijving van de wegkapel.

Witgeschilderde kapel op rechthoekig grondplan, onder leien tentdak (met windwijzer). Rechthoekige deur tussen pilasters, waarboven rondboognisje in grijsbeschilderde omlijsting, met heiligenbeeldje, nog geaccentueerd door hoekpilasters. Interieur (recht geplafoneerd). Eenvoudig altaar met Mariabeeld, afgescheiden door houten spijlen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1957/13.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Burgweg

Burgweg (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.