erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stalling

bouwkundig element
ID: 70199   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70199

Juridische gevolgen

Beschrijving

Doelweg z.nr. (volgens het kadaster Burgweg nr. + 29). Boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) is enkel het rechter of oostelijk gedeelte van het huis aangeduid. Vermoedelijk betreft het de vier rechter traveeën die op vandaag een eenheid vertonen en gevat zijn tussen twee schoorstenen. De westelijke uitbreiding van ca. 1870 (mutatieschets 1870/1) betreft een kamer aan de straatzijde en een stalling aan de achterzijde, hierbij sluit een nu deels ingekorte stalling onder lessenaarsdak aan. In de eerste helft van de 20ste eeuw (mutatieschets 1936/ 3) wordt ten zuidwesten nog een stalling bijgebouwd onder lessenaarsdak.

Beschrijving van het boerenarbeidershuis.

Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat, licht gebogen dakoverstek), gelegen in moestuin.

Voorgevel: vier rechter traveeën met rechthoekige muuropeningen onder koud geplaatste strek (minimaal 1835); de deur onder aangepaste betonnen latei, links latere vensteropening (ca. 1870) onder een eenvoudigere strek. Witbeschilderde kozijnconstructies met kruisindeling, schuiframen en roedeverdeling. Sporen van diefijzers. Beluikt (grotendeels vernieuwd) met luikduimen in het houtwerk.

Achtergevel: huisgedeelte met rechthoekige muuropeningen onder kopse laag, kozijnconstructies met links klein opkamervenstertje met diefijzers. Rechts, stalgedeelte met getoogd venstertje en deur.

De top van de rechter zijgevel is deels vernieuwd met gele baksteen in de eerste helft van de 20ste eeuw, doch bewaart een luik in houten kozijn.

Aan de achterzijde van het huis is de brede stoep van bakstenen op hun kant bewaard.

Grotendeels bewaarde interieurindeling en -afwerking. Balkenlagen van moer- en kinderbalken. De moerbalken met velling lopen door over de breedte van het huis. Linker kamer met brede schouw met sporen van tegelbezetting en bordenplank. In de linker wand van deze kamer, oude kozijndeur met bewaard hang- en sluitwerk, mogelijk oorspronkelijk buitendeur. Rechts was deze kamer (nu gang) oorspronkelijk afgezet met een wand in vits- en roedewerk, bewaard ter hoogte van de trap en opkamer achteraan. Aan het einde van de gang, rechts steektrap en toegang tot opkamer. In de rechter kamer, eenvoudige marmeren schouw.

De kap van het oudste gedeelte bestaat uit twee schaar- en nokgebintes, getelmerkt als I en II, het gedeelte van ca. 1870 heeft een eenvoudige gordingenkap van muur tot muur.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nrs. 1870/1 en 1936/3.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stalling [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70199 (Geraadpleegd op 28-10-2020)