Hoeve 't Lindenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Lindesteenweg
Locatie Lindesteenweg 10, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve 't Lindenhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Lindenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lindesteenweg nr. 10. Het zogenaamde " 'T LINDENHOF" is een in kern 18de-eeuwse historische hoeve. Deze hoeve - een twintigtal meter ten oosten van de Veurnesteenweg, de Oostenrijkse steenweg die ca. 1780 aangelegd werd - is als site met losstaande bestanddelen aan de straat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve - alleszins het boerenhuis - wordt ca. 1785 herbouwd. Muurankers geven het jaartal "1785" en de letters "P/ I/ V/ E" aan, vermoedelijk refererend aan de bouwheer Pieter I(gnatius) Van Eecke. Kadasteronderzoek wijst uit dat de eigenaar van 1835 tot 1847 Pieter Louis Van Eecke, landbouwer te Pollinkhove, is en dat de hoeve tot na de Tweede Wereldoorlog in het bezit van deze familie blijft.

Op het primitief percelenplan (ca. 1835) is de hoeve aangeduid met een U-vormige opstelling van drie losse bestanddelen rondom het erf. Deze toestand met ten westen dwarsschuur, ten oosten stalling en ten noorden boerenhuis is nog bewaard in 1978 (cf. fotoarchief ROHM West-Vlaanderen). De vermoedelijk 18de-eeuwse dwarsschuur met beplankte langsgevels werd gesloopt in de jaren 1980.

Beschrijving van de hoeve.

Ten noorden van het erf, boerenhuis van 1785 cf. muurankers. De erfgevel telt vijf traveeën + twee opkamertraveeën, onder vrij steil, doorgetrokken zadeldak (mechanische pannen). De dakstructuur is vermoedelijk in de 19de eeuw aangepast cf. de verwijderde aandaken, ingekorte vlechtingen en de gewijzigde goot.

Verzorgde gele baksteenbouw: muurankers "P/ I/ V/ E" (beneden, verwijzend naar de bouwheer) en "ANNO" "1785" (opkamer), doorgetrokken kordonlijsten waarop de geriemde omlijstingen van de getoogde muuropeningen aansluiten, uitgewerkte sluitsteen en druiplijsten, bewaarde aanzet van geprofileerde bakstenen kroonlijst.

Beschilderde kozijnconstructies met kruisindeling, luikduimen in het hout, luiken verwijderd (cf. fotoarchief ROHM West-Vlaanderen, 1978), smeedijzeren luikhaken bewaard. Kelderramen met diefijzers.

De achtergevel is soberder opgevat: doorgetrokken kordonlijsten, kozijnconstructies onder meer kloosterkozijnen. Zijgevels afgewerkt met vlechtingen. Tegen de linker zijgevel, kleine aanbouw onder lessenaarsdak.

Het interieur is in hoge mate bewaard qua indeling en uitwerking. Oorspronkelijk was het huis middendoor telkens in twee ruimtes onderverdeeld, deze scheidingsmuur is op de begane grond echter weggenomen. Overzoldering door moer- (met velling, over de hele breedte van het huis) en kinderbalken. Op de begane grond, centrale gang met links en rechts daarvan telkens oorspronkelijk twee kamers en even zoveel schouwen. Gang met schorrenvloer. Kamer, links van de gang (aan erfzijde): in patroon gelegde vloer van rode en zwarte Boomse tegeltjes, ontpleisterde en gewijzigde brede schouw met bewaarde houten aankleding van de schouwwangen en bordenplank, geflankeerd door muurkasten (19de-eeuws).

Kamer, links van de gang (aan achterzijde): eenvoudige vloer van gele en zwarte cementtegels, ontpleisterde brede schouw met bewaarde houten aankleding van de schouwwangen en bordenplank.

Kamer, rechts van de gang (aan erfzijde): 19de-eeuwse tegelvloer in terugkerend geometrisch patroon, gewijzigde bakstenen schouwmond gevat in houten wandlambrisering (19de-eeuws).

Kamer, rechts van de gang (aan achterzijde): eenvoudige smalle schouw met marmerimitatie.

Opkamers met brede plankenvloer. Toegang tot de opkamer via een kwartcirkelvormig houten tochtportaal met dito deur. Schouwen uit het einde van de 18de eeuw in Lodewijk XVI-stijl: houten schouwmantels en bepleisterde schouwboezem met festoenen en lambrisering.

Ruime kelder met balkenzoldering, vloer van schorren en Boomse tegels. Bewaarde kapconstructie met samengestelde spanten van schaar- en nokgebintes.

Ten oosten van het erf, 19de-eeuwse stalling onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, recent gelegde mechanische pannen ter vervanging van golfplaten), laadvenster onder klimmend dak. Het volume van de stalling is als dusdanig reeds aangegeven op het primitief percelenplan (ca. 1835), tegen de rechter zijgevel is begin 20ste eeuw een stalling onder lessenaarsdak gebouwd. Getoogde staldeuren, recente schuurpoort. Rechter zijgevel met uilengat.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Fotoarchief.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale leggers nr. 212, 260, 599, 657.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lindesteenweg

Lindesteenweg (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.