erfgoedobject

Hoeve 't Lindenhof

bouwkundig element
ID
70205
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70205

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve 't Lindenhof
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve 't Lindenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Het zogenaamde 't Lindenhof is een in kern 18de-eeuwse historische hoeve. Deze hoeve - een twintigtal meter ten oosten van de Veurnesteenweg, de Oostenrijkse steenweg die circa 1780 aangelegd werd - is als site met losse bestanddelen aan de straat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve - alleszins het boerenhuis - wordt circa 1785 herbouwd. Muurankers geven het jaartal "1785" en de letters "P/ I/ V/ E" aan, vermoedelijk refererend aan de bouwheer Pieter I(gnatius) Van Eecke. Kadasteronderzoek wijst uit dat de eigenaar van 1835 tot 1847 Pieter Louis Van Eecke, landbouwer te Pollinkhove, is en dat de hoeve tot na de Tweede Wereldoorlog in het bezit van deze familie blijft.

Op het primitief percelenplan (circa 1835) is de hoeve aangeduid met een U-vormige opstelling van drie losse bestanddelen rondom het erf. Deze toestand met ten westen dwarsschuur, ten oosten stal en ten noorden boerenwoning is nog bewaard in 1978 (confer fotoarchief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen). De vermoedelijk 18de-eeuwse dwarsschuur met beplankte langsgevels werd gesloopt in de jaren 1980.

Beschrijving van de hoeve

Ten noorden van het erf, boerenhuis van 1785 confer muurankers. De erfgevel telt vijf traveeën + twee opkamertraveeën, onder vrij steil, doorgetrokken zadeldak (mechanische pannen). De dakstructuur is vermoedelijk in de 19de eeuw aangepast confer de verwijderde aandaken, ingekorte vlechtingen en de gewijzigde goot.

Verzorgde gele baksteenbouw: muurankers "P/ I/ V/ E" (beneden, verwijzend naar de bouwheer) en "ANNO" "1785" (opkamer), doorgetrokken cordonlijsten waarop de geriemde omlijstingen van de getoogde muuropeningen aansluiten, uitgewerkte sluitsteen en druiplijsten, bewaarde aanzet van geprofileerde bakstenen kroonlijst.

Geschilderde kozijnconstructies met kruisindeling, luikduimen in het hout, luiken verwijderd (confer fotoarchief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, 1978), smeedijzeren luikhaken bewaard. Kelderramen met diefijzers.

De achtergevel is soberder opgevat: doorgetrokken cordonlijsten, kozijnconstructies onder meer kloosterkozijnen. Zijgevels afgewerkt met vlechtingen. Tegen de linker zijgevel, kleine aanbouw onder lessenaarsdak.

Het interieur is in hoge mate bewaard qua indeling en uitwerking. Oorspronkelijk was het huis middendoor telkens in twee ruimtes onderverdeeld, deze scheidingsmuur is op de begane grond echter weggenomen. Overzoldering door moer- (met velling, over de hele breedte van het huis) en kinderbalken. Op de begane grond, centrale gang met links en rechts daarvan telkens oorspronkelijk twee kamers en even zoveel schouwen. Gang met schorrenvloer. Kamer, links van de gang (aan erfzijde): in patroon gelegde vloer van rode en zwarte Boomse tegeltjes, ontpleisterde en gewijzigde brede schouw met bewaarde houten aankleding van de schouwwangen en bordenplank, geflankeerd door muurkasten (19de-eeuws).

Kamer, links van de gang (aan achterzijde): eenvoudige vloer van gele en zwarte cementtegels, ontpleisterde brede schouw met bewaarde houten aankleding van de schouwwangen en bordenplank.

Kamer, rechts van de gang (aan erfzijde): 19de-eeuwse tegelvloer in terugkerend geometrisch patroon, gewijzigde bakstenen schouwmond gevat in houten wandlambrisering (19de-eeuws).

Kamer, rechts van de gang (aan achterzijde): eenvoudige smalle schouw met marmerimitatie.

Opkamers met brede plankenvloer. Toegang tot de opkamer via een kwartcirkelvormig houten tochtportaal met dito deur. Schouwen uit het einde van de 18de eeuw in Lodewijk XVI-stijl: houten schouwmantels en bepleisterde schouwboezem met festoenen en lambrisering.

Ruime kelder met balkenzoldering, vloer van schorren en Boomse tegels. Bewaarde kapconstructie met samengestelde spanten van schaar- en nokgebinten.

Ten oosten van het erf, 19de-eeuwse stal onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, recent gelegde mechanische pannen ter vervanging van golfplaten), laadvenster onder klimmend dak. Het volume van de stal is als dusdanig reeds aangegeven op het primitief percelenplan (circa 1835), tegen de rechter zijgevel is begin 20ste eeuw een stal onder lessenaarsdak gebouwd. Getoogde staldeuren, recente schuurpoort. Rechter zijgevel met uilengat.

  • Fotoarchief Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, primitief percelenplan.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, kadastrale leggers nummers 212, 260, 599, 657.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MISSIAEN H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, bestaande uit deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, onuitgegeven wekdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve 't Lindenhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70205 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.