Windmolen Margrietmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Sint-Machuutmolen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat 7, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Margrietmolen of Sint-Machuutmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Margrietmolen

Deze bescherming is geldig sinds 20-09-1958.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Lindestraat nr. 7. Site met molenaarshuis (aan de straat), stalling haaks op de straat, en de als monument beschermde molen zogenaamd "MARGRIET-" of "SINT-MACHUUTMOLEN" (K.B. van 20.09.1958).

De molen werd ca. 1870 opgericht door A. Cosyns, ter vervanging van de 400 meter oostwaarts gelegen Hullebrugmolen (standaardmolen), die afgebroken werd ten gevolge van de verbreding van de Lovaart. In de mate van het mogelijke werden een aantal elementen (vnl. het draaiend werk) van deze oudere molen in de nieuwe molen geïntegreerd.

Aan de straat, verbouwd 19de-eeuws molenaarshuis onder pannen zadeldak, bewaarde kozijnconstructie in de linker zijgevel.

19de-eeuwse stalling onder pannen zadeldak, getoogde muuropeningen.

Achteraan op het erf, "SINT-MACHUUTMOLEN": geelbakstenen grondzeiler in slechte bouwfysische staat. Oorspronkelijk half verdekkerde wieken met geklonken ijzeren roeden, vlucht ca. 25 m. Ten noordoosten segmentboogvormige ingang met in het verlengde twee segmentboogvormige vensteropeningen; overige vensteropeningen eveneens segmentboogvormig. Gebroken kap met rechte voorwand gedekt met leien en zinken platen. Indeling, achtereenvolgens benedenverdieping met buil, maalzolder, steenzolder met drie koppels maalstenen en kapzolder. Zowel het staande als draaiende werk momenteel in vervallen staat. Beperkt aantal opschriften: op het vangwiel “1748” en op het deksel van de steenkuip “1775”.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 669.

DEVLIEGHER L., Molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium in West-Vlaanderen, dl. 9, Tielt-Weesp, 1984, p.302-303.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lindestraat

Lindestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.