erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning met stalling

bouwkundig element
ID: 70207   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70207

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lobrug nr. 2. Boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling daterend uit de 19de eeuw. Het volume is nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), wel op het primitief percelenplan (ca. 1835) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843, plan 4). Uit de oorspronkelijke aanwijzende tabel blijkt dat het oorspronkelijk een tweewoonst was die ca. 1835 samengevoegd wordt. In 1842 wordt het volume opnieuw opgesplitst in twee woningen, "huis en gebouw" en "huis". In 1931 worden beide huisjes weer tot één huis samengevoegd.

Beschrijving van het boerenarbeidershuis.

Laag volume ten noorden aan de Lovaart gelegen, lager gelegen dan de dijk. Voortuintje met gietijzeren pomp, stoep van bakstenen op hun kant. Baksteenbouw (voorgevel witgeschilderd boven gepekte plint) van twee staltraveeën (gewijzigd door inbreng garage) + vier huistraveeën onder zadeldak (rode Vlaamse pannen, nok // Lovaart), licht gebogen dakoverstek. Voorheen tweewoonst in spiegelbeeldschema. Bewaarde deur in de tweede huistravee. De deur van het rechter huisje bevond zich in de derde travee en werd vervangen door een recuperatieraam (nieuwe arduinen dorpel, mogelijk jaren 1960). Bewaarde witgeschilderde kozijnconstructies, deels gevat in korfboog- en steekboognissen, onder meer bolkozijnen en kozijnen met kruisindeling en schuiframen. Geprofileerd deurkalf, bovenlicht met gelede roedeverdeling; hoge houten dorpel. Groenbeschilderde deuren en luiken. Bewaard hang- en sluitwerk.

In de rechter geveltop, klein kozijnraampje met kleine roedeverdeling en ingewerkt haardijzer (?). Tegen de linker zijgevel, restant van aangebouwde serre. Puntgevel met gebint/ houtconstructie waartegen platen, mogelijk ter vervanging van een strobedekking. Achtergevel met kleine rechthoekige muuropeningen.

Interieur: bewaarde indeling en structuur van een tweewoonst. De tweewoonst is over de hele lengte onderverdeeld in kamers en achtergelegen smalle ruimtes.

De linker kamer (oorspronkelijk één huisje) vertoont een vroeg-20ste-eeuws beeld met een nieuwe vloer, vernieuwde enkelvoudige balkenlagen (de trap zat vermoedelijk in de woonkamer), tegen de linker muur een brede schouw met bordenplank.

De rechter kamer (oorspronkelijk één huisje) bewaart een erg gaaf interieur: bewaarde vloer van rode en zwarte schorren, witbeschilderde moerbalk met velling, kinderbalken en schouwraveling. Tegen de rechter muur, brede schouw, geprofileerde bordenplank, geflankeerd door vernieuwde muurkasten. Bewaard hang- en sluitwerk van de vensters met uitgewerkte houten vensterbanken. Uitgewerkte beschilderde deurtjes naar de achterkamers in geprofileerde deurposten (houten dorpel), bewaard hang- en sluitwerk.

Bewaarde kapconstructie met samengestelde spanten van schaar- en nokgebinten (getelmerkt, pen- en gatverbindingen).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nrs. 1842/2, 1931/7.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, oorspronkelijke aanwijzende tabel nr. 208.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

  • Is deel van
    Lobrug
    Lobrug (Lo-Reninge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Boerenarbeiderswoning met stalling [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70207 (Geraadpleegd op 20-05-2019)